Tilldelning av medel 2022

Kommittén för forskning har den 9 november 2022 beslutat om medel inom Karolinska Institutets rekryterings och konsolideringsprogram för åtta anställningar som biträdande lektor, fyra anställningar som senior forskningsspecialist/senior forskare (forskarassistentförlängning) samt nio konsolideringsbidrag för forskare redan anställda vid KI. De sökande som tilldelats medel och godkänt webbpublicering av namn listas nedan i alfabetisk ordning.

Medel för anställning som biträdande lektor tilldelas till följande sökande:

 • Camilla Engblom
   
 • Arvid Guterstam
   
 • Leo Hanke
   
 • Kyla McKay
   
 • Paul Petrus
   
 • Amirata Saei Dibavar
   
 • Stefanos Stagkourakis 
   
 • Christoph Ziegenhain                        

Antalet behöriga sökande var 125 personer. Medlen omfattar upp till 1 miljon kronor per år i sex år och kan användas till egen lön. Ytterligare 1 miljon kronor utbetalas som startbidrag för forskning (engångsbelopp).
 

Medel för anställning som forskningsspecialist/senior forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent) tilldelas till följande sökande:

 • Olena Gruzieva, Institutet för miljömedicin
   
 • Carolina Hagberg, Institutionen för medicin, Solna     
       
 • Karolina Kauppi, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik   
                     
 • Federico Pietrocola, Institutionen för biovetenskaper och näringslära                                    

Antalet behöriga sökande var 14 personer. Medlen omfattar 1 miljon kronor per år i två år och kan användas till egen lön.
 

Konsolideringsbidrag tilldelas till följande sökande:

 • Laura Baranello, Institutionen för cell- och molekylärbiologi
   
 • Pauliina Damdimopoulou, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
   
 • Michael Landreh, Institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi
   
 • Volker Lauschke, Institutionen för fysiologi och farmakologi
   
 • Edmund Loh, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi     
              
 • Ulrika Marklund, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
   
 • Ljubica Matic, Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi          
   
 • Benjamin Murrell, Institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi     
      
 • Björn Reinius, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik 

Antalet behöriga sökande var 71 personer. Medlen omfattar upp till 1,2 miljoner kronor per år i fem år och kan användas till egen lön. Upp till 50 procent av bidraget kan användas till forskningsomkostnader.

I det fall någon tilldelad tackar nej, kommer den personen tas bort från listan ovan. Närmast följande person på respektive reservlista att erbjudas medel och listas bland de tilldelade.

Anette Pinjemo

HR-specialist
AP
Innehållsgranskare:
Anette Pinjemo
2022-12-19