Tilldelning av medel 2020

Fakultetsnämnden har den 19 november 2020 beslutat om medel inom Karolinska Institutets rekryterings och konsolideringsprogram för åtta anställningar som biträdande lektor, åtta anställningar som forskare (forskarassistentförlängning) samt åtta konsolideringsbidrag för forskare redan anställda vid KI.

Medel för anställning som biträdande lektor tilldelas till följande sökande (i bokstavsordning):

 • Eva Bartok
 • Onur Dagliyan
 • Sara Garcia-Ptacek
 • Xia Jiang
 • Bennie Lemmens
 • Jette Lengefeld
 • Kristoffer NT Månsson
 • Onur Parlak

Listan har uppdaterats med namn på tidigare reservplacerade kandidater. 

Antalet behöriga sökande var 119 st. Medlen omfattar upp till 1 miljon kronor per år i sex år och kan användas till egen lön. Ytterligare 1 miljon kronor utbetalas som startbidrag för forskning (engångsbelopp).

Medel för anställning som forskare (forskarassistentförlängning) tilldelas till följande sökande (i bokstavsordning):

 • Elizabeth Arkema  
 • Carmen Gerlach
 • Michael Landreh 
 • Volker Lauschke             
 • Sidinh Luc   
 • Joana Pereira
 • Björn Reinius                             
 • Jakob Wikström

Antalet behöriga sökande var 31 st. Medlen omfattar 1 miljon kronor per år i två år och kan användas till egen lön.

Konsolideringsbidrag tilldelas till följande sökande (i bokstavsordning):

 • Magda Bienko                  
 • Nicola Crosetto
 • Qiaolin Deng
 • Simon Elsässer
 • Lars Jakobsson
 • Pekka Katajisto                
 • Jenny Mjösberg
 • Eduardo Villablanca

Antalet behöriga sökande var 63 st. Medlen omfattar upp till 1,2 miljoner kronor per år i fem år och kan användas till egen lön. Upp till 50 procent av bidraget kan användas till forskningsomkostnader.

 

I det fall någon tilldelad tackar nej, kommer den personen tas bort från listan ovan. Närmast följande person på respektive reservlista att erbjudas medel och listas bland de tilldelade.

AP
Innehållsgranskare:
Anette Pinjemo
2023-03-28