Skip to main content

Karolinska Institutets rekryterings och konsolideringsprogram för juniora forskare

Karolinska Institutet gör en satsning för att rekrytera och stödja framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential.

Här finner du information om utlysningen för 2020 som innehåller anställningar som biträdande lektor och forskare, samt konsolideringsbidrag för redan anställda forskare vid KI.

Ansökningsperioden pågår till 27 april.

Har du frågor om programmet?

Kontakta Kompetensförsörjningsenheten

E-post: academic-appointments@ki.se