Karolinska Institutets rekryterings och konsolideringsprogram för juniora forskare

Karolinska Institutet gör en satsning för att rekrytera och stödja framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential.

Här finner du information om utlysningen för 2020 som innehåller anställningar som biträdande lektor och forskare, samt konsolideringsbidrag för redan anställda forskare vid KI.

Ansökningsperioden för 2020 är avslutad.

Har du frågor om programmet?

Kontakta Kompetensförsörjningsenheten

E-post: academic-appointments@ki.se