Karolinska Institutets rekryterings och konsolideringsprogram för juniora forskare

Karolinska Institutet gör en satsning för att rekrytera och stödja framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential.

Här finner du information om utlysningen för 2020 som innehåller anställningar som biträdande lektor och forskare, samt konsolideringsbidrag för redan anställda forskare vid KI. Utlysningen för 2020 är avslutad, och sökande som tilldelats medel och godkänt publicering av namn på webbsidan är listade nedan.

Tilldelning av medel 2020

Fakultetsnämnden har den 19 november beslutat om medel för åtta anställningar som biträdande lektor, åtta anställningar som forskare (forskarassistentförlängning) samt åtta konsolideringsbidrag för forskare redan anställda vid KI.

Medel för anställning som biträdande lektor tilldelas till följande sökande (i bokstavsordning):

 • Eva Bartok
 • Onur Dagliyan
 • Lief Fenno
 • Sara Garcia-Ptacek
 • Xia Jiang
 • Bennie Lemmens
 • Jette Lengefeld

En tilldelad sökande har valt att inte publicera sitt namn på hemsidan.

Antalet behöriga sökande var 119 st. Medlen omfattar upp till 1 miljon kronor per år i sex år och kan användas till egen lön. Ytterligare 1 miljon kronor utbetalas som startbidrag för forskning (engångsbelopp).

Medel för anställning som forskare (forskarassistentförlängning) tilldelas till följande sökande (i bokstavsordning):

 • Elizabeth Arkema  
 • Carmen Gerlach
 • Michael Landreh 
 • Volker Lauschke             
 • Sidinh Luc   
 • Joana Pereira
 • Björn Reinius                             
 • Jakob Wikström

Antalet behöriga sökande var 31 st. Medlen omfattar 1 miljon kronor per år i två år och kan användas till egen lön.

Konsolideringsbidrag tilldelas till följande sökande (i bokstavsordning):

 • Magda Bienko                  
 • Nicola Crosetto
 • Qiaolin Deng
 • Simon Elsässer
 • Lars Jakobsson
 • Pekka Katajisto                
 • Jenny Mjösberg
 • Eduardo Villablanca

Antalet behöriga sökande var 63 st. Medlen omfattar upp till 1,2 miljoner kronor per år i fem år och kan användas till egen lön. Upp till 50 procent av bidraget kan användas till forskningsomkostnader.

 

I det fall någon tilldelad tackar nej, kommer närmast följande person på respektive reservlista att erbjudas medel.

Har du frågor om programmet?

Kontakta Kompetensförsörjningsenheten

E-post: academic-appointments@ki.se