Karolinska Institutets rekryterings och konsolideringsprogram för juniora forskare

Karolinska Institutet gör en satsning för att rekrytera och stödja framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Under 2022 utlyses upp till åtta anställningar som biträdande lektor, upp till fyra anställningar som senior forskningsspecialist/senior forskare (förlängning av anställning som forskarassistent) samt upp till nio konsolideringsbidrag.

Årets utlysning är avslutad.

Information om innehållet i 2022 års utlysning och länk till annonser i respektive del finner du genom en ny startsida 

Rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare vid KI 

Har du frågor om programmet?

Kontakta kompetensförsörjningsenheten

E-post: academic-appointments@ki.se