Skip to main content

Student- och gästforskarbostäder i Solna

Det har länge funnits en stor efterfrågan på bostäder för internationella studenter och gästforskare och nu byggs det bostäder på campus Solna som startade 2017.

Vy från fogdevreten. Skissbild: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor.

Efterlängtade bostäder

En förutsättning för att kunna attrahera internationella studenter och gästforskare är att kunna erbjuda boende inom rimligt avstånd från universitetet. Fastighetsägaren Akademiska Hus har upplåtit mark för att bygga lägenheter som möter den stora efterfrågan.

Omgivande grönområden

De nya bostäderna byggas på den nordvästra delen av campus Solna och det kommer att bli uppemot 400 lägenheter av varierande storlek, fördelade över flera hus där vissa får eget pentry och andra gemensamt kök. Husen omges av grönområden och en gård fram­för husen som ska fungera som en samlande plats för de boende.

Korta fakta

• Projekttid: Från 2017 till 2020.

• Byggstart: Hösten 2017.

• Antal bostäder: Cirka 400.

• Arkitekt: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor.