Student- och gästforskarbostäder i Solna

Bostäder för studenter och gästforskare byggs i Solna - det har länge funnits en stor efterfrågan på bostäder för internationella studenter och gästforskare. På campus Solna planeras nu för ett nytt byggprojekt som startar november 2017.

Vy från fogdevreten. Skissbild: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor.

Efterlängtade bostäder

En förutsättning för att kunna attrahera internationella studenter och gästforskare är att kunna erbjuda boende inom rimligt avstånd från universitetet. Fastighetsägaren Akademiska Hus upplåter nu mark för att bygga lägenheter som möter den stora efterfrågan.

Omgivande grönområden

Enligt Solna stads planering ska de nya bostäderna byggas på den nordvästra delen av campus Solna. Det planeras för uppemot 400 lägenheter av varierande storlek, fördelade över flera hus där vissa får eget pentry och andra gemensamt kök. Husen kommer att omges av grönområden och en gård fram­för husen som ska fungera som en samlande plats för de boende. Bostäderna kommer att börja byggas hösten 2017.

Korta fakta

• Projekttid: Från 2017 till 2020.

• Byggstart: Hösten 2017.

• Antal bostäder: Cirka 400.

• Arkitekt: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor.

Student