Strategi och mål

KI ska närma sig år 2030 som ett banbrytande, samverkande och globalt universitet. Dessa strategiska vägval är de allra viktigaste för att vi ska nå våra övergripande målsättningar och närma oss visionen.

KI webbförvaltning
2023-09-15