Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet

Första veckan i oktober varje år tillkännages Nobelpriserna i fysiologi eller medicin, fysik, kemi, litteratur och fred såsom Alfred Nobel fastställde i sitt testamente. Först ut är Nobelpriset i fysiologi eller medicin – och det är Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet som utser pristagarna.

Nobelförsamlingen består av 50 valda ledamöter som är professorer vid Karolinska Institutet. Genom arbetet med Nobelpriset har Karolinska Institutet en unik överblick över medicinska forskningsrön världen över.

Nomineringsprocessen

Så här går det till när Nobelpriset i fysiologi eller medicin delas ut.

  1. Nobelförsamlingen utser ett arbetsutskott, Nobelkommittén, som sköter förarbetet.
  2. Företrädare för det medicinska vetenskapssamhället inbjuds att föreslå kandidater.
  3. Nobelkommittén bearbetar de inkomna namnförslagen innan den presenterar förslagen för Nobelförsamlingen.
  4. Nobelförsamlingen fattar beslut.
  5. Prisutdelningen äger rum i Konserthuset den 10 december varje år.
2023-10-02