Inköp och upphandling

Inköps- och upphandlingsenheten arbetar med upphandling och avtalsuppföljning för hela universitetets verksamhet.

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Alla medlemmar i gruppen