Skip to main content

Nästan allt om människan

När vi ser på oss själva och funderar på vår plats i universum behövs många sorters svar. Johan Frostegård argumenterar för att evolutionsteorin ger både viktiga frågor och svar som vi inte brukar bry oss om. Även om vi beter oss på ett viss sätt på grund av genetiska orsaker betyder detta inte att vi är styrda eller determinerade att uppträda just så.

"Jag vill göra ett försök att skildra människans uppkomst och hur evolutionen har gjort avtryck i våra kroppar och själar. En utgångspunkt är att vi inte är konstruktioner, vare sig gudomliga eller sociala, utan har uppkommit genom evolutionen, då generna i samspel med omgivningen långsamt förändrats, utan att det funnits eller finns någon förutbestämd riktning."

I sin uppskattade bok från 2008 visar Johan Frostegård att evolutionsteorin leder till både frågor och svar som är värdefulla för den som intresserar sig för vilka vi är och hur våra samhällen utvecklats. I den här reviderade och utvidgade utgåvan av sin bok låter han rvolutionsteorin kasta ett oväntat ljus över kroppen, sjukdomar, vårt beteende, ekonomin och vårt sätt att leva.
Det finns goda skäl för såväl humanister, samhällsvetare, ekonomer som medicinare med öppna sinnen att läsa mer om evolutionen och det naturliga urvalet.

Författare

Johan Frostegård är född 1959 och har växt upp i Malmö. Han utbildade sig till läkare, disputerade 1992 och blev professor i medicin 2003 vid Karolinska Institutet. Jämte läkarutbildningen har han bland annat studerat ekonomisk historia och nationalekonomi. Han arbetar som överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset men är huvudsakligen forskare och uppfinnare inom området immunologi, åderförkalkning och hjärtkärlsjukdom.

Forskningen syftar till att utveckla ny immunologisk diagnostik och behandling av dessa sjukdomar. Han är även verksam som skribent och har bland annat skrivit två romaner, Salomos vikarie och Älgarnas vinter (Albert Bonniers Förlag), samt Reumatism (Karolinska Institutet University Press).

Recensioner

"Man citerar ofta Theodosius Dobzhanskys berömda sats: "Nothing makes sense in biology unless viewed in an evolutionary context," men medvetna tillämpningar förekommer relativt sällan. Johan Frostegårds bok är ett exempel på motsatsen. Det är ett imponerande försök att betrakta människans hela tillstånd ur evolutionär synpunkt. Man kan inte ta miste på att författaren är medicinare och biolog, men han överskrider utan minsta problem barriärer mellan den vetenskapliga och den humanistiska kulturen. Även de ibland vattentäta skotten mellan biologi och klinik lyser med sin frånvaro. Samtidigt bevaras den evolutionära kopplingen mellan vår biologi och våra sjukdomar. Det är en läsvärd och lärorik bok."

Professor Georg Klein, Karolinska Institutet

"...Apropå intelligens: särskilt intressant är Frostegård när han resonerar kring vilka frågor det inte är politiskt korrekt att forska i. Dit hör frågan om intelligensskillnader mellan folkgrupper.
Biologiskt betingade skillnader mellan män och kvinnor är också en het potatis: i USA fick rektorn för Harvard avgå efter att han talat om att män när det gäller intelligens är rikligare representerade än kvinnor i Gauss-kurvans båda ändar: det skulle alltså finnas fler lågt begåvade män men också fler manliga genier. Men vad jag själv nu på mången skogspromenad särskilt grunnat på är en detalj i Frostegårds utläggning av begreppet "sexuell selektion" som innebär att egenskaper som det motsatta könet uppfattar som attraktiva tenderar att spridas. Hit hör påfågelstjärten men också vissa hjortars väldiga hornuppsättningar som gått över styr och mest av allt är markörer och inte funktionella redskap. Nog är det näringslivets bonusar man kommer att tänka på?"

Merete Mazzarella, författare och professor, Sydsvenskan

"...en ganska måttfull debattör (och en fin stilist)"

Jens Jakobsson BTJ

"Men Frostegård slår inte fast utan ger förslag och fungerar därför lite som idéspruta".

Sisela Björnsson, FiB

Fakta om boken

Bokens titel: Nästan allt om människan: Evolutionen, generna, moralen och mycket mer.

Författare: Johan Frostegård

ISBN 9789185565610
Utgivningsdatum: april 2011
Sidor: 296

Ny reviderad utgåva med nytt kapitel om ekonomi.

Boken finns även som e-bok: ISBN 978-91-85565-66-5.