Skip to main content

Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi

För att ge en bred överblick, med tyngdpunkt på vanliga tillstånd, har en stor grupp kolleger vid Karolinska Institutet och Astrid Lindgrens Barnsjukhus, sammanställt denna bok. Den gör inte anspråk på fullständighet utan speglar erfarenheter från de barnkirurgiska och barnortopediska enheterna, liksom de rutiner som vuxit fram vid dessa kliniker.

Boken är i första hand avsedd att användas vid undervisningen i ämnet barnkirurgi vid läkarutbildningen men även för vidareutbildning av sjuksköterskor i barnsjukvård. Den bör också fortsättningsvis kunna fylla en funktion på allmänläkarmottagningar och barnavårdscentraler. Det är tredje gången boken nu uppdateras och revideras sedan den först kom ut för tjugo år sedan.

Författare

Redaktörer

Björn Frenckner, professor, överläkare, barnkirurgi

Georg Hirsch, docent, överläkare, barnortopedi

Tomas Wester, docent, överläkare, barnkirurgi

Per Åstrand, med dr, överläkare, barnortopedi

Medförfattare

Markus Almström, biträdande överläkare, barnkirurgi
Henrik Arnell, med dr, överläkare, pediatrisk gastroenterologi
Marie Askenberger, bitr överläkare, barnortopedi
Eva Bengtsson Moström, bitr överläkare, barnortopedi
Jonas Bergström, med dr, överläkare, barnortopedi
Henrik Ehrén, med dr, överläkare, barnkirurgi
Andreas Ekborn, med dr, överläkare, öron-,näs- och halskliniken, Karolinska
Johan Fenhammar, med dr, specialistläkare, barnanestesi
Jakob Forestier, specialistläkare, barnanestesi
Magdalena Fossum, docent, överläkare, barnurologi
Stefan Gantelius, bitr överläkare, barnortopedi
Nader Ghaffarpour, bitr överläkare, barnkirurgi
Gertie Grossman, docent, f.d. överläkare, barnkirurgi
Bengt Gustavsson, överläkare, neurokirurgiska kliniken, Karolinska
Göran Gynther, docent, övertandläkare, käkkirurgiska kliniken, Karolinska
Lena Haggren Råsberg, överläkare, barnortopedi
Yvonne Haglund Åkerlind, docent, överläkare, divisionschef MK2, Karolinska
Olof Hertting, med dr, specialistläkare, pediatrik
Karin Hirsch , f.d. överläkare, barnkirurgi
Per-Mats Janarv, med dr, överläkare, Capio Arthro Clinic
Tamás Jozsa, bitr överläkare, barnurologi
Nikolaos Kiapekos, specialistläkare, barnortopedi
Per Kogner, professor, överläkare, barnonkologi
Claude Kollin, med dr, överläkare, barnkirurgi, Aleris
Radoslaw Krakowski, med dr, bitr överläkare, barnkirurgi
Margaretha Lannge, överläkare, barnkirurgi
Magnus Larsson, bitr överläkare, barnkirurgi
Lena Lindberg, f.d. bitr. överläkare, barnkirurgi
Petter Malmborg, med dr, bitr överläkare, pediatrisk gastroenterologi
Carmen Mesas Burgos, med dr, specialistläkare, barnkirurgi
Agneta Nordenskjöld, professor, överläkare, barnkirurgi
Jenny Oddsberg, med dr, specialistläkare, barnkirurgi
Eva Pontén, med dr, överläkare, barnortopedi
Jan Rutqvist, överläkare, barnkirurgi
Ulrika Sandvik, med dr, specialistläkare, neurokirurgiska kliniken, Karolinska
Jakob Stenman, med dr, bitr överläkare, barnurologi
Anna Svenningsson, med dr, specialistläkare, barnkirurgi
Jan F Svensson, bitr överläkare, barnkirurgi
Pär-Johan Svensson, med dr, överläkare, barnkirurgi
Anna Telléus, specialistläkare, barnortopedi
Johan Wallander, med dr, överläkare, barnkirurgi
Johan von Heideken, med dr, specialistläkare, barnortopedi

Fakta om boken

Bokens titel: Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi

Författare (red): Björn Frenckner, Georg Hirsch, Tomas Wester, Per Åstrand

ISBN: 9789185565764
Utgivningsdatum: mars 2015
Sidor: 388