Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi

För att ge en bred överblick, med tyngdpunkt på vanliga tillstånd, har en stor grupp kollegor vid Karolinska Institutet och Astrid Lindgrens Barnsjukhus, sammanställt denna bok. Den gör inte anspråk på fullständighet utan speglar erfarenheter från de barnkirurgiska och barnortopediska enheterna, liksom de rutiner som vuxit fram vid dessa kliniker.

Boken är i första hand avsedd att användas vid undervisningen i ämnet barnkirurgi vid läkarutbildningen men även för vidareutbildning av sjuksköterskor i barnsjukvård. Den bör också fortsättningsvis kunna fylla en funktion på allmänläkarmottagningar och barnavårdscentraler. Det är tredje gången boken nu uppdateras och revideras sedan den först kom ut för tjugo år sedan.

Fakta om boken

Bokens titel: Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi

Författare (red): Björn Frenckner, Georg Hirsch, Tomas Wester, Per Åstrand

ISBN: 9789185565764
Utgivningsdatum: mars 2015
Sidor: 388