Skip to main content

Karolinska Institutets rekryteringsprogram för juniora forskare

Karolinska Institutet gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential.

Sista ansökningsdag för 2019 års utlysning är passerad.

(Tidigare år har KI utlyst anställningar som forskare med fem års finansiering inom detta program. 2019 bestod denna satsning av en utlysning av interna medel. För mer information klicka här!)

Har du frågor om programmet?

Kontakta Kompetensförsörjningsenheten

E-post: academic-appointments@ki.se