Karolinska Institutets rekryteringsprogram för juniora forskare

This page in English

Karolinska Institutet gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. 

Ansökningstiden för 2018 års utlysning är passerad.

Aktuellt 

2018-06-21: Extern granskning pågår.

- Forskarassistent. Av totalt 178 (behöriga) ansökningar har 38 gått vidare för extern granskning.

- Forskare 2 år: Av totalt  22 (behöriga) ansökningar har 22 gått vidare för extern granskning.

- Forskare 5 år: Av totalt 84  (behöriga) ansökningar har 38 gått vidare för extern granskning.

Intervjudatum

Anställning som forskarassistent: 15 - 16 oktober.
Anställning som forskare 5 år: 11 och 15 oktober.

Antal sökande:
Forskarassistent - 187
Forskare 2 år - 25
Forskare 5 år - 88

Antal obehöriga sökande (berörda sökande har informerats):
Forskarassistent - 6
Forskare 5 år - 4

Satsningen görs för forskning inom medicinsk vetenskap och avser grundforskning och kliniskt inriktad forskning. Anställningarna finansieras av KI:s Styrelse för forskning. Samtliga som erhåller dessa strategiska medel förväntas verka som forskargruppsledare. Rekryteringsprogrammet för juniora forskare omfattar totalt:

  • Upp till tolv anställningar som forskarassistent (fyra år)
  • Upp till åtta anställningar som forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent vid KI, två års finansiering)
  • Upp till åtta anställningar som forskare (fem års finansiering)

Information om de olika befattningarna

Anställning som Forskarassistent

Anställning som Forskare (2 års finansiering)

Anställning som Forskare (5 år finansiering)

Har du frågor om utlysningen?

Kontakta Kompetensförsörjningsenheten

E-post: academic-appointments@ki.se

Länkar

Karriär