Skip to main content

Karolinska Institutets rekryteringsprogram för juniora forskare

Karolinska Institutet gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Utlysningsprocessen för 2019 klar, och de sökande som tilldelats medel listas nedan.

Tilldelning av medel 2019

Fakultetsnämnden har beslutat om medel för åtta anställningar som biträdande lektor, åtta anställningar som forskare (forskarassistentförlängning) samt åtta konsolideringsbidrag för forskare redan anställda vid KI.

 

Medel för anställning som biträdande lektor tilldelas till följande sökande (i bokstavsordning):

Marcus Buggert

Nikolas Herold                  

Kari Johansson

Konstantina Kilteni                                

Itziar Martinez-Gonzalez  

Laura Orellana

Carl Sellgren Majkowitz   

Peter Ueda

Antalet behöriga sökande var 89 st. Medlen omfattar upp till 1 miljon kronor per år i sex år och kan användas till egen lön. Ytterligare 1 miljon kronor utbetalas som startbidrag för forskning (engångsbelopp).

 

Medel för anställning som forskare(forskarassistentförlängning) tilldelas till följande sökande (i bokstavsordning):

Emma Andersson

Mattias Carlström                                  

Claudia Kutter                  

Anna Lindstrand              

Linda Sofie Lindström                           

Vicente Pelechano Garcia                   

Georgios Sotiriou

Kristiina Tammimies

Antalet behöriga sökande var 18 st. Medlen omfattar 1 miljon kronor per år i två år och kan användas till egen lön.

 

Konsolideringsbidrag tilldelas till följande sökande (i bokstavsordning)

Myriam Aouadi

Petter Brodin

Yenan Bryceson

Martin Eklund

Maria Kasper

Fredrik Lanner

Francois Lallemend

Katja Petzold

Antalet behöriga sökande var 71 st. Medlen omfattar upp till 1,2 miljoner kronor per år i fem år och kan användas till egen lön. Upp till 50 procent av bidraget kan användas till forskningsomkostnader.

I det fall någon tilldelad tackar nej, kommer närmast följande person på respektive reservlista att erbjudas medel.

Har du frågor om programmet?

Kontakta Kompetensförsörjningsenheten

E-post: academic-appointments@ki.se