Karolinska Institutets rekryteringsprogram för juniora forskare

This page in English

Karolinska Institutet har under fem år gjort satsningar för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Satsningen görs inom medicinsk vetenskap och avser såväl grundforskning som kliniskt inriktad forskning.

Ansökningsperiod 2018: 20 februari - 20 mars

Karolinska Institutet (KI) gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Satsningen görs för forskning inom medicinsk vetenskap och avser grundforskning och kliniskt inriktad forskning. Anställningarna finansieras av KI:s Styrelse för forskning. Samtliga som erhåller dessa strategiska medel förväntas verka som forskargruppsledare. Rekryteringsprogrammet för juniora forskare omfattar totalt:

  • Upp till tolv anställningar som forskarassistent (fyra år)
  • Upp till åtta anställningar som forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent vid KI, två års finansiering)
  • Upp till åtta anställningar som forskare (fem års finansiering)

Annonser

Annons forskarassistent

Annons forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent)

Annons forskare i medicinsk vetenskap

Information om de olika befattningarna

Anställning som Forskarassistent

Anställning som Forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent)

Anställning som Forskare i medicinsk vetenskap

Har du frågor om utlysningen?

Kontakta Kompetensförsörjningsenheten

E-post: academic-appointments@ki.se

Länkar

Karriär