Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare

Karolinska Institutet gör en satsning för att rekrytera och stödja framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Under 2024 utlyses upp till åtta anställningar som biträdande lektor samt upp till 14 konsolideringsbidrag.

Information om innehållet i årets utlysning finner du genom den nya startidan:

Rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare vid KI 

Har du frågor om programmet?

Kontakta kompetensförsörjningsenheten

E-post: academic-appointments@ki.se

 

AP
Innehållsgranskare:
2024-06-18