Doktorandporträtt

Att vara doktorand har i alla tider varit både inspirerande och krävande. Genom personliga berättelser ger några nuvarande och tidigare doktorander en bild av hur det varit att doktorera vid KI under åren 1950-2010.

Här möter vi både äldre och yngre forskare som med sina olika bakgrunder delar med sig av sina erfarenheter av att doktorera. Tillsammans ger filmerna en bild av hur forskarutbildningen förändrats med tiden såväl som personliga berättelser om hur forskarutbildningen bidragit till deras fortsatta karriär.

Filmer

Här kan du se alla filmer i en spellista eller välja ett porträtt direkt.

 

Doktorandporträtt

 

Margareta Blombäck

Margareta Blombäck disputerade 1958 med en avhandling om blodkoagulering, det vill säga blodets förmåga att levra sig. Tillsammans med sin make Birger Blombäck, kunde hon rena fram fibrinogen samt Faktor VIII som saknas hos patienter med den vanligaste formen av klassisk blödarsjuka (hemofili A).

Se filmen om Margareta Blombäck

Karin Dahlman Wright

Karin Dahlman Wright disputerade 1991 med en avhandling om strukturen och funktionen hos en receptor för ett binjurebarkshormon. Hennes forskargrupp var den första i världen som kunde visa strukturen på den del av receptorn som binder till DNA.

Se filmen om Karin Dahlman Wright

Li Felländer-Tsai

Li Felländer-Tsai, överläkare, professor, Cullberg-balettens läkare och ledamot i ett antal styrelser, berättar i den här filmen om doktorandtidens betydelse för den fortsatta karriären.

Se filmen om Li Felländer-Tsai

Anton Forsberg

Anton Forsberg disputerade 2008 med en avhandling där han studerade patienter med Alzheimers sjukdom och dess förstadier med hjälp av positronemissionstomografi (PET) som ger bilder av hjärnan.

Se filmen om Anton Forsberg

Jonas Frisén

Jonas Frisén disputerade 1993 på en avhandling om skador i nervsystemet. Två år senare fick han sin läkarlegitimation och sedan 2001 är Jonas Frisén professor i stamcellsforskning vid Karolinska Institutet.

Se filmen om Jonas Frisén

Eva Klein

Eva Klein disputerade 1955 och är idag fortfarande aktiv cancerforskare vid Karolinska Institutet. Idag är hennes forskning främst inriktad på Epstein-Barr viruset, ett virus som praktiskt taget alla människor bär.

Se filmen om Eva Klein

Georg Klein

Möt Georg Klein, cancerforskare, som disputerade vid Karolinska Institutet 1951. Georg är idag fortfarande verksam som cancerforskare och har nyligen erhållit Distinguished Professor Award vid Karolinska Institutet.

Se filmen om Georg Klein

Nitya Jayaram-Lindström

När Nitya Jayaram-Lindström disputerade 2007 med en avhandling om amfetaminberoende valdes den till det årets bästa avhandling vid KI.

Se filmen om Nitya Jayram-Lindström

Rickard Lindblom

Rickard Lindblom varvar arbete i labbet med arbete som AT-läkare vid akuten. Här berättar han om hur det går i hop att arbeta på ett doktorandprojekt samtidigt som man gör färdigt sin läkarutbildning.

Se filmen om Rickard Lindblom

Jan Lindsten

Jan Lindsten har, sedan han disputerade 1963, varit professor i medicinsk genetik, sjukhusdirektör på Karolinska sjukhuset och dekanus för KIs medicinska fakultet. Han har även varit sekreterare i Nobelförsamlingen och Nobelkommittén för medicin eller fysiologi.

Se filmen om Jan Lindsten

Jan M Lundberg

Jan M Lundberg är idag global forskningschef för det amerikanska läkemedelsföretaget Eli Lilly. Jan har tidigare varit global forskningschef för AstraZeneca, där han varit med om att ta fram många kandidatläkemedel, och innan dess var han professor vid Karolinska Institutet. Han disputerade vid KI 1981 på en avhandling om signalsubstanser i nervsystemet.

Se filmen om Jan M Lundberg

Jan Nilsson

Jan Nilsson disputerade 2005 på en avhandling om äldre människors hälsa och livskvalitet i låginkomstländer. Hans arbete bestod av allt från datainsamling, då han gjorde intervjuer med äldre och fattiga människor i Bangladesh och Vietnamn, till presentation av resultat. Jan fördjupade sig under arbetets gång i begreppet "socialt kapital".

Se filmen om Jan Nilsson

Elisabeth Olsson

Elisabeth Olsson är professor emerita i sjukgymnastik vid KI. Hon disputerade 1986 på en avhandling om gånganalys vid höft- och knäkirurgi.

Se filmen om Elisabeth Olsson

Ann-Helen Patomella

Ann-Helen Patomella disputerade 2008 med en avhandling om hur man på bästa sätt kan bedöma om en patient kan köra bil efter stroke.

Se filmen om Ann-Helen Patomella

Johan von Schreeb

Johan von Schreeb disputerade 2007 på en avhandling om kartläggning och behovsbedömningar av katastrofområden i låg-och medelinkomstländer.

Se filmen om Johan von Schreeb

Carl Johan Sundberg

Carl Johan Sundbergs första doktorandprojekt handlade om rymdfysiologi och hur hjärta, kärl och andning påverkas av tyngdlöshet. Efter 1,5 år bytte han projekt och började studera hur träning påverkar skelettmuskulaturen. Han disputerade med en avhandling om detta 1993.

Se filmen om Carl Johan Sundberg

Marian Warsame

Marian Warsame arbetar på WHO i Genève som Medical Officer vid det globala malariaprogrammet. Hon disputerade vid KI 1991 på en avhandling om effektiviteten av olika alternativa läkemedel vid behandling av malaria i Somalia.

Se filmen om Marian Warsame

Hans Wigzell

Hans Wigzell disputerade 1967 med en avhandling om grundläggande forskning om immunsystemet och dess komponenter - hur syntesen av antikroppar regleras.

Se filmen om Hans Wigzell

MJ
Innehållsgranskare:
Maria Josephson
2023-10-12