Barbro Westerholm - biografi

Barbro Westerholm föddes 1933 i Stockholm, tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 1959 och disputerade på farmakologen 1964 på avhandlingen Frisättning av histamin och 5-hydroxytryptamin in vitro. En djurexperimentell studie. Åren 1965-70 var hon verkställande ledamot av Läkemedelsbiverkningsnämnden och 1971-74 medicinalråd vid Socialstyrelsen.

Barbro Westerholm. Photo: Joel Nilsson och Henric Lindsten
Barbro Westerholm. Foto: Joel Nilsson och Henric Lindsten Foto: Lindsten & Nilsson

 

Hon var åren 1974-79 verksam som medicinsk expert på Apoteksbolaget respektive 1979-85 som generaldirektör för Socialstyrelsen. 1985-88 arbetade hon som medicinsk chef för Apoteksbolaget. Mellan 1987 och 1988 var hon vice ordförande i WHOs styrelse.

Mellan 1988 och 1999 var Barbro Westerholm riksdagsledamot för folkpartiet liberalerna och hon sitter sedan valet 2006 i riksdagen för detta parti. Åren 1999-2005 var hon ordförande för Sveriges pensionärsförbund och åren 2002-2007 vice ordförande för AGE (Older People´s Platform), Bryssel.

Barbro Westerholm blev 2007 hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet, och hon är hedersledamot av Svenska Läkaresällskapet respektive Apotekarsocieteten. Hon tilldelades av förra regeringen medaljen Illis Quorum.

Text: Eva Cederquist, sommaren 2008.

MJ
Innehållsgranskare:
Maria Josephson
2023-10-12