KI deltog i Times Higher Education SDG Impact ranking 2021

Global goal no 3
SDG 3. God hälsa och välbefinnande.

KI deltog i Times Higher Education (THE) Impact ranking 2021 som har målsättningen att försöka mäta hur lärosäten bidrar till Agenda 2030 och FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Huvudsyftet för KI:s deltagande var att identifiera eventuella starka och svaga sidor vid lärosätet och att använda själva arbetsprocessen som en lärandeprocess.

KI valde att delta i SDG 3. God hälsa och välbefinnande eftersom KI har stark forskning, utbildning och samverkan inom det målet. I SDG 3 deltog globalt 871 universitet och KI fick plats 53. Ett resultat vi kan vara nöjda med och utgå ifrån för vårt fortsatta arbete att bidra till hållbar utveckling och hälsa för alla. Från Sverige deltog även Göteborgs Universitet (plats 32) och Linnéuniversitetet (plats 301-400).

Rankningen genomfördes första gången 2019. Data från rankningsinstitutet, THE, behöver köpas för att få fullständig information om hur lärosätet blivit bedömt och jämfört på de olika indikatorerna och underlagen.

2023-06-15