FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer.

Hållbar Utveckling
Foto: Elena Verhoturova, GettyImages.

Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att före 2030 uppnå följande: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Universitet besitter en viktig roll i att uppnå de Globala målen. Utbildning, forskning, innovation och ledarskap kommer att vara avgörande för en hållbar utveckling i samhället.

FN:s film: globala målen och Agenda 2030

FN berättar om världen som den är, som den var och som den kunde vara. Den fokuserar på de åtgärder vi behöver för att bekämpa fattigdom, orättvisa och klimatförändringar.

Globala målen är:
 

• Universella – de riktar sig till alla världens länder och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
• Integrerade och odelbara – inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.
• Inkluderande – de har tagits fram genom den mest transparenta och inkluderande processen i FN:s historia.
• Gäller alla – ledordet för Globala målen är att ingen ska lämnas utanför (Leave no one behind). Globala målen ska genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

Introduktion till Agenda 2030

SCB har tillsammans med en rad andra myndigheter och ideella föreningar tagit fram en webbaserad utbildning i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det är en kort introduktion som tar ca 20-30 min att genomföra. Målgruppen är statsanställda men den passar för alla som vill lära sig om Agenda 2030.

KI:s strategi 2030

Enligt Strategi 2030 ska KI:s verksamhet inspireras av och bidra till FN:s Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling - Sustainable Development Goals (SDGs). KI har störst potential att bidra till en bättre miljö och en hållbar utveckling genom att synliggöra och integrera hållbarhetsperspektiv i vår forskning och utbildning.

För att stärka arbetet med hållbar utveckling, och koordinera aktiviteter som kan kopplas till de globala målen inom KI, initierades projektet ”Ett KI för hållbar utveckling" (2020-2022) - strukturerat och sammanhållet arbete med FN:s Sustainable Development Goals. 

Higher Education SDG Impact ranking 2021

Times Higher Education SDG Impact ranking 2021 listar indikatorer för att matcha FN:s Agenda2030-mål. Rankningen genomfördes första gången 2019. 

KI valde att delta i SDG3: Good health and Well being för att identifiera eventuella starka och svaga sidor vid lärosätet och att använda själva arbetsprocessen som en lärandeprocess. 

2023-12-08