FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer.

Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att före 2030 uppnå följande: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Globala målen är:

Universella – vilket innebär att de riktar sig till alla världens länder och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.

Integrerade och odelbara – vilket betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.

Inkluderande – har tagits fram genom den mest transparanta och inkluderande processen i FN:s historia.

Gäller alla – ledordet för Globala målen är att ingen ska lämnas utanför (Leave no one behind). Globala målen ska genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

Universitet besitter en viktig roll i att uppnå de Globala målen. Utbildning, forskning, innovation och ledarskap kommer att vara avgörande för en hållbar utveckling i samhället.

Rethinking Higher Education: Konferansrapport (på engelska)