Enheten för akademiska ceremonier

Enheten arrangerar akademiska högtider på Karolinska Institutet.

Kontakt:

Ylva Blomberg

Enhetschef

Maria Lancella

Administratör