Enheten för akademiska ceremonier

Enheten arrangerar akademiska högtider på Karolinska Institutet.

Kontakt:

Ylva Blomberg

Ceremonimästare

Maria Lancella

Ceremonikoordinator

Adress: Aula Medica, Nobels väg 6, KI campus Solna.

Maria Lancella
2023-03-02