Skip to main content

Dr Åke Olssons Stiftelse för Haematologisk Forskning

Blodsjukdomar

[2009-04-08] Läkaren och KI-alumnen Åke Olsson har testamenterat 50 miljoner kronor till bildandet av Dr Åke Olssons stiftelse för haematologisk forskning. Fondens förmånstagare är Karolinska Institutet.

Stiftelsen syfte är att stimulera utvecklingen av ny kompetens inom området hematologi. Därför stöds framför allt projekt som befinner sig i ett avgörande men tidigt skede och därmed har svårt att finna finansiering.

- Sverige och Karolinska Institutet har under lång tid varit mycket framgångsrikt inom det medicinska området. Stiftelsen är därför angelägen att säkerställa en fortsatt internationellt framgångsrik forskning, säger Lil Ryott, ordförande i Dr Åke Olssons stiftelse vars övriga ledamöter är advokat Fred Wennerholm och Karolinska Institutets rektor, professor Harriet Wallberg-Henriksson.

- Hematologi är dessutom ett strategiskt prioriterat område i Karolinska Institutets kampanj "Genombrott för livet", vilken kulminerar i samband med universitetets 200-årsjubileum 2010. Det känns därför extra roligt att nu offentliggöra Dr Åke Olssons donation som vi hoppas ska ha avgörande betydelse i sökandet efter nya behandlingar av patienter med blodsjukdomar, säger Lil Ryott.