Den europeiska stadgan för forskare och HR-strategin för forskare (HRS4R)

Karolinska Institutet har erhållit EU-kommissionens erkännande HR Excellence in Research. Utmärkelsen visar att Karolinska Institutet bland annat är en arbetsgivare som tillämpar rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden, har en god arbetsmiljö och löpande strävar efter att utveckla dessa. En förutsättning för att få utmärkelsen är att KI implementerar den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare (Charter & Code).

European Charter & Code består av 40 principer som är indelade i fyra områden:

  • Etiska principer och professionellt ansvar
  • Rekrytering
  • Arbetsvillkor
  • Fortbildning

Sedan KI fick utmärkelsen 2020 har arbetet fortskridit i enlighet med handlingsplanen och en intern granskning har slutförts.

Karolinska Institutet logotyp på fasad

Contact information

For more information regarding the Human Resources Strategy for Researchers, please contact Michaela Stadtlander, HR Office