COP26 - FN:s konferens om klimatförändringar

COP står för “Conference Of the Parties”, och parterna är de som skrivit under FNs klimatkonvention. COP26 är det 26:e toppmötet och hölls i Glasgow, Skottland mellan 31 oktober och 12 november 2021.

UN Climate Change Conference (COP26)
UN Climate Change Conference (COP26). Foto: Andrew Parsons.

Om COP26

Vid klimatmötet som hölls i Paris 2015 skrev 191 länder på det så kallade Parisavtalet där länderna gav löftet att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till ”väl under två grader, allra helst bara 1,5 grader.”

Under COP26 har deltagarna exempelvis kommit överens i frågor som rör Parisavtalets regler. Några viktiga frågor som har diskuterats är hur handel med utsläppsrätter mellan länder får göras och hur de mest sårbara och fattiga länderna ska kompenseras för skador som uppstår på grund av klimatförändringarna. Läs mer här

Konferens om hälsa och klimatförändringar under COP26

Under COP26 arrangerade World Health Organisation (WHO) ett heldagsseminarium om hälsoeffekter av klimatförändringar, grön och hälsosam återhämtning från Covid19 samt klimaträttvisa. Hälsoeffekter kommer uppstå till följd av bland annat extrem värme, översvämningar, torka, skogsbränder och orkaner.

WHO presenterade också rapporten ”hälsoargumentet för klimatåtgärder” med 10 starka argument för kraftfulla åtgärder mot klimatförändringar, allt från ekonomiska argument (kostnader för ohälsa orsakat av klimatförändringar) till alla miljontals liv som kan räddas tack vare minskade koldioxidutsläpp.

KI:s klimatstrategi

KI vill vara med och bidra till att lösa de globala klimatutmaningarna. År 2019 undertecknade KI Klimatramverket, vars syfte är att öka takten i klimatomställningen av samhället. Läs mer om KI:s klimatstrategi