Campus Solna

Bygger för framtidens forskning och utbildning

På campusområdet i Solna är den största nybyggnationen forskningslaboratoriet Biomedicum som beräknas bli inflyttningsklart under 2018. På andra sidan Solnavägen uppförs ytterligare en ny forskningsbyggnad som en del av projektet Nya Karolinska Solna.

Biomedicum. Foto: Ulf Sirborn.

De senaste åren har en rad nya byggnader färdigställts längs med Solnavägen: husen Alfa, Beta och Gamma som tillsammans utgör Karolinska Institutet Science Park, Widerströmska huset samt Aula Medica. Längs med Solnavägen fortsätter campus att expandera och förändras i snabb takt. Bredvid Aula Medica byggs Karolinska Institutets nya byggnad för experimentell forskning, Biomedicum, med planerad inflyttning 2018. Biomedicum kommer att sammanlänkas med Karolinska Universitetssjukhusets nya forskningsbyggnad via en förbindelsegång till andra sidan Solnavägen.

Akademiska stråket

För att det ska bli lättare att röra sig mellan campus och universitetssjukhuset planeras ett promenadstråk – Akademiska stråket, som även förlängs med en bro över Solnavägen. Det planeras också för 400 nya student-och gästforskarbostäder på campus Solna. Om detaljplanen godkänns och projektet går enligt plan kan dessa färdigställas under 2016.

De inre delarna av campusområdet behåller sin karaktär med främst låga tegelbyggnader och omgivande grönområden. På campus Solna, liksom på campus Huddinge, pågår en storsatsning i och med projektet Framtidens lärandemiljöer. Projektet avser både informella och formella miljöer och följer ett koncept där de fysiska lokalernas utformning bygger på den senaste pedagogiska forskningen.

Ny stadsdel

Parallellt med de förändringar som sker på campus Solna växer den nya stadsdelen Hagastaden fram. Här möts Stockholm och Solna i en ny storstadsmiljö med tillgång till goda kommunikationer och grönområden. Hagastaden är ett samarbete mellan Stock­holms stad, Solna stad, Stockholms läns landsting och Akademiska hus samt Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Nya Karolinska Solna, Stockholm Science City och Trafikverket.

Länkar

Campus