Skip to main content

Campus Flemingsberg

På campusområdet i Flemingsberg har nya moderna lokaler byggts för forskning och utbildning som ska leda till ökad interaktion och samverkan mellan institutioner och klinik.

Campus HuddingeFramtidens laboratorium omfattar delar av Alfred Nobels Allé 8 (ANA8) och forskningshuset Neo. Alla Karolinska Institutets institutioner på campus Flemmingsberg samt universitetsbiblioteket är involverade i projektet.

Under de närmaste åren får Karolinska Institutet, KTH och Södertörns högskola sällskap av Röda Korsets högskola som flyttar till campus Flemingsberg. De utökade möjligheterna till samarbete leder till förstärkt samverkan mellan lärosätena och Karolinska universitetssjukhuset med målsättningen att uppnå synergier mellan hälso- och sjukvård, forskning och utbildning. Även Polishögskolan flyttar hit vilket resulterar i gemensamma träningsfaciliteter som byggs på Alfreds Nobels Allé 23 för Karolinska Institutets och Polishögskolans medarbetare och studenter.

Den större delen av universitetets verksamhet som i dag finns i Novum flyttar så småningom ut, medan exempelvis Karolinska Institutets och Astra Zenecas forskningscentrum, Integrated Cardio Metabolic Center, sitter kvar och får sina lokaler anpassade till sina verksamheter. På sikt kommer en förbindelse mellan forskningshuset Neo och Novum att byggas som fortsätter till KTH:s nya forsk­ningsbyggnad Technology for Health samt till Karolinska Universitetssjukhuset.

Målet för utvecklingen av campus Flemmingsberg är att erbjuda en translationell miljö som stimulerar till institutions- och kliniköverskridande möten och forskning.

Läs mer om framtidens laboratorium - ANA8 och forskningshuset Neo

Läs mer om Framtidens lärandemiljöer