Campus Flemingsberg

This page in English

På campusområdet i Flemingsberg planeras projektet Framtidens laboratorium som ska bli klart år 2017. Här byggs moderna lokaler för forskning och utbildning som ska leda till ökad interaktion och samverkan mellan institutioner och klinik.

Campus Huddinge

Framtidens laboratorium omfattar delar av Alfred Nobels Allé 8 (ANA8) och det blivande forskningshuset Neo. Liksom Biomedicum på campus Solna, kommer byggnationerna att resultera i avancerade anläggningar för experimentell forskning. Alla Karolinska Institutets institutioner på campus Huddinge samt universitetsbiblioteket är involverade i projektet.

Under de närmaste åren får Karolinska Institutet, KTH och Södertörns högskola sällskap av Röda Korsets högskola som flyttar till campus Flemingsberg. De utökade möjligheterna till samarbete leder till förstärkt samverkan mellan lärosätena och Karolinska Universitetssjukhuset med målsättningen att uppnå synergier mellan hälso- och sjukvård, forskning och utbildning. Även Polishögskolan flyttar hit vilket resulterar i gemensamma träningsfaciliteter som byggs på Alfreds Nobels Allé 23 för Karolinska Institutets och Polishögskolans medarbetare och studenter.

Den större delen av universitetets verksamhet som i dag finns i Novum flyttar så småningom ut, medan exempelvis Karolinska Institutets och Astra Zenecas forskningscentrum, Integrated Cardio Metabolic Center, sitter kvar och får sina lokaler anpassade till sina verksamheter. På sikt kommer en förbindelse mellan forskningshuset Neo och Novum att byggas som fortsätter till KTH:s nya forsk­ningsbyggnad Technology for Health samt till Karolinska Universitetssjukhuset.

Målet för utvecklingen av campus Huddinge är att erbjuda en translationell miljö som stimulerar till institutions- och kliniköverskridande möten och forskning.

Läs mer om framtidens laboratorium - ANA8 och forskningshuset Neo

Läs mer om Framtidens lärandemiljöer

Nyhetsartiklar

Läs nyhetsartikeln: Campus Huddinge expanderar

Läs nyhetsartikeln: Nytt forskningshus byggs i Huddinge

Campus