Boken Noter om musik och hälsa

En bok om hur vi påverkas av musik skriven av den kända stressforskaren Töres Theorell.

Kan hälsan förbättras av att vi älskar musiken? Kan musiken påverka vår stresskänslighet, och är det rent av så att vi kan få kraft att ta tag i våra problem genom musikens hjälp?

Töres Theorell undersöker biologiska och sociala effekter av musiken i vården, av att sjunga och av att sjunga i kör, av att musicera med barn liksom hur yrkesmusiker har det på jobbet.

Vid sidan av sin långa och välkända gärning som stressforskare har Töres Theorell haft musiken som livsinnehåll, såväl i forskningsprojekt som privat. Han har frågat sig vilken betydelse musiken kan ha för människans hälsa och han har själv alltid sjungit och spelat fiol.

Fakta om boken

Bokens titel: Noter om musik och hälsa

Författare: Töres Theorell

ISBN: 978-91-85565-22-1
Utgivningsdatum: maj 2009
Sidor: 128