Boken Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården

Det här är en bok som beskriver vad kvalitetsregister i svensk hälso- och sjukvård är, hur de uppkommit och hur de knyter an till kunskapsstyrning. Boken rekommenderas för alla som utbildar sig inom vårdsektorn och för dig som är yrkesverksam inom vård och omsorg och vill veta mer på området.

Allt fler medarbetare inom vård och omsorg använder kvalitetsregister i sitt dagliga arbete. Det är också mycket troligt att de som i dag utbildar sig till en vårdprofession kommer att möta kvalitetsregister på sina framtida arbetsplatser.

Det här är en bok som beskriver vad kvalitetsregister är, hur de uppkommit och hur de knyter an till kunskapsstyrning. Vidare skissas bilden av Registersverige, hur de nationella kvalitetsregistren används i förbättringsarbete och i ledning av verksamheter. Boken beskriver också hur kvalitetsregistren ligger till grund för forskning och vad man som enskild medarbetare behöver beakta när man använder kvalitetsindikatorer.

Ett kapitel tar upp hur patienter involveras i registerarbete och andra belyser vikten av god datakvalitet och att det juridiska regelverket kring kvalitetsregister följs. Moderna kvalitetsregister är it-baserade och boken berör en del av de begränsningar och möjligheter som detta innebär och det avslutande kapitlet handlar om kvalitetsregistrens roll i undervisning och tar upp exempel på hur aktörer i Registersverige kan ”kroka arm”.

Det är vad det ytterst handlar om, att kroka arm, att ta stöd av varandra och gå åt samma håll i förbättringsarbetet. Genom att medarbetare och patienter rapporterar in data finns det underlag för lokala förbättringsarbeten, samtidigt som aggregerade data kan användas för verksamhetsledning, kunskapsstyrning och forskning.

Fakta om boken

Bokens titel: Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården

Författare: Gunilla Jacobsson Ekman, Bertil Lindahl, Annika Nordin

ISBN: 9789185565740
Utgivningsdatum: januari 2015
Sidor: 146
Boken finns även som e-bok: ISBN 9789185565757