Boken Nästan allt om människan

När vi ser på oss själva och funderar på vår plats i universum behövs många sorters svar. Johan Frostegård argumenterar för att evolutionsteorin ger både viktiga frågor och svar som vi inte brukar bry oss om. Även om vi beter oss på ett viss sätt på grund av genetiska orsaker betyder detta inte att vi är styrda eller determinerade att uppträda just så.

”Jag vill göra ett försök att skildra människans uppkomst och hur evolutionen har gjort avtryck i våra kroppar och själar. En utgångspunkt är att vi inte är konstruktioner, vare sig gudomliga eller sociala, utan har uppkommit genom evolutionen, då generna i samspel med omgivningen långsamt förändrats, utan att det funnits eller finns någon förutbestämd riktning.”

I sin uppskattade bok från 2008 visar Johan Frostegård att evolutionsteorin leder till både frågor och svar som är värdefulla för den som intresserar sig för vilka vi är och hur våra samhällen utvecklats. I den här reviderade och utvidgade utgåvan av sin bok låter han rvolutionsteorin kasta ett oväntat ljus över kroppen, sjukdomar, vårt beteende, ekonomin och vårt sätt att leva.

Det finns goda skäl för såväl humanister, samhällsvetare, ekonomer som medicinare med öppna sinnen att läsa mer om evolutionen och det naturliga urvalet.

Fakta om boken

Bokens titel: Nästan allt om människan: Evolutionen, generna, moralen och mycket mer.

Författare: Johan Frostegård

ISBN 9789185565610
Utgivningsdatum: april 2011
Sidor: 296

Boken finns även som e-bok: ISBN 978-91-85565-66-5.

MS
Innehållsgranskare:
2023-05-16