Boken Mår barnen bra i förskolan?

Den här boken undersöker frågan vad som hänt inom barnomsorgen under de senaste femtio åren. Hur har verksamheten förändrats, vad innebar det att daghem blev förskola? Räcker det att barnen är på en trygg plats eller ska de lära sig något också, som föräldrarna inte kan ge?

I Sverige är vi vana vid att betrakta vår barnomsorg som utmärkt, tidigt ute, i framkant. Vi tänker gärna att Sverige är ett föregångsland när det gäller att ta hand om barnen på bästa sätt.

Författaren diskuterar olika betydelser av kvalitet i förskolan, där det som föräldrar tycker är en sorts kvalitet, servicekvalitet. Andra innebörder av kvalitet handlar om barngruppers storlek och antalet vuxna i förhållande till barnen, men den viktigaste frågan gäller förstås resultatet. Hur påverkas barn av att gå i förskola, hur utvecklas deras hälsa och lärande? Hur utvecklas de?

Sådana frågor borde få svar i både svensk och internationell forskning, men Ulla Waldenström understryker bristen på studier av förskolans effekt på barn. Det förefaller som om vi, föräldrar, röstberättigade och politiker, helt enkelt inte vill veta så mycket om hur barnen har det på dagis. Och de undersökningar som görs mynnar ofta ut i konsensusrapporter – alla behöver ha barnen på förskolan.

Författaren är professor emerita vid Karolinska Institutet, utbildad beteendevetare och barnmorska, bland hennes böcker kan även nämnas Föda barn: från naturligt till högteknologiskt (2007) och Brinna och brännas: om mina engagemang (2011).

Fakta om boken

Bokens titel: Mår barnen bra i förskolan?

Författare: Ulla Waldenström

ISBN: 9789185565689
Utgivningsdatum: maj 2014
Sidor: 211

Boken finns även som e-bok, ISBN 9789185565702.

MS
Innehållsgranskare:
2023-05-16