Skip to main content

Boken Hjärtat

​​​​​​​Det här är en bok som skrivits av några av Sveriges främsta hjärtspecialister, forskare och läkare som tillsammans har en bred erfarenhet av hjärtsjukdom. De berättar vad som kan och bör göras för att vi ska kunna behålla vårt starka hjärta livet ut.

Hjärtat kan pumpa ditt blod runt i kroppen under ett helt långt liv, om det får vara friskt och välskött. Lever du i 80 år beräknas ditt hjärta förflytta mer än 200 miljoner liter blod, så uthållighet är hjärtats kännetecken.

Men hjärtsjukdom är den viktigaste orsaken till att människor dör för tidigt, i Sverige liksom i stora delar av världen i övrigt. I alla tider har människan försökt förstå sig på hjärtat och dess hemligheter, men först under de senaste decennierna har de medicinska framstegen när det gäller att förebygga, lindra och reparera olika typer av hjärtproblem varit stora.

Känslor som vänskap, kärlek, sorg och iver känns i hjärtat och därför tänker vi oss gärna att det är den plats där våra emotioner bor, fastän det säkert vore mer rätt att placera dem i hjärnan. Men när vi ser känslostarka uttryck i konsten är det väl alltid konstnärens hjärta vi uppfattar talar till oss?

Här finns förklarande illustrationer och diagram som gör det lättare att förstå. Boken är också rikt illustrerad med konstverk som förmedlar olika känslor som vi förknippar med vårt hjärta.

Ur förordet:

”Denna bok riktar sig i första hand till Dig som är hjärtpatient och Dina anhöriga. Syftet är att ge en populärvetenskaplig orientering om hjärtats normala konstruktion och beteende, liksom en översikt av de vanligaste hjärtsjukdomarna, deras symtom, utredning och behandling. Det krävs inga förkunskaper för att läsa och förstå boken, men DU som vill lära dig något om hur man värnar om hälsan i hjärta och kärl, kommer att få störst behållning av de femton kapitlen som följer.”

Mårten Rosenqvist och Per Tornvall är huvudredaktörer.

Övriga medförfattare är:

Toste Länne
Göran K Hansson
Magnus Bäck
Ulf Näslund
Mikael Dellborg
Karin Schenck-Gustafsson
Kennet Pehrsson
Jan Östergren
Leif Svensson
Annika Rosengren
Mai-Lis Hellenius
Håkan Arheden

Boken är utgiven med ekonomiskt stöd från Hjärt-Lungfonden.

Fakta om boken

Bokens titel: Hjärtat

Författare: Mårten Rosenqvist och Per Tornvall (red.)

ISBN 9789185565511
Utgivningsdatum: okt 2012
Sidor: 270