Boken Alzheimer

Alzheimer är en bok för alla som vill veta mer om Alzheimers sjukdom, i synnerhet för de som vistas nära den sjuke, såsom vårdpersonal eller anhöriga.

Nästan varannan person i åldern 85 till 95 drabbas av den demenssjukdom som kallas Alzheimers sjukdom. Men den är ovanlig bland dem som är yngre än 65 år. I alla tider har människor i hög ålder blivit dementa, gradvis förlorat sina klara sinnen. I vår tid lever fler människor länge och fler drabbas därmed av dessa förändringar.

Den här bokens författare är forskare som ägnar sig åt att försöka förstå denna sjukdom – vad händer i hjärnan hos den som är sjuk, vilka riskfaktorer som leder till att Alzheimer bryter ut, vad som gör att vi ärver sjukdomen. Och är det möjligt att förebygga den?

Också forskningen kring hur vi bäst tar hand om dem som fått Alzheimer är viktig, den visar i hur hög grad detta är en sjukdom som även drabbar de anhöriga.

Denna bok är reviderad med de senaste forskningsrönen samt ett helt nytt kapitel om huruvida man kan förebygga Alzheimers.

Denna titel är en del av vår serie: Karolinska Institutets forskare skriver, som främst vänder sig till drabbade och deras anhöriga – men också till dem som är särskilt intresserade. Det finns böcker om: Alzheimer, Bröstcancer, Prostatacancer, Dyslexi, KOL, Multipel Skleros, Magen, Munnen, Melanom och Reumatism.

Fakta om boken

Bokens titel: Alzheimer

Författare: Sirkka-Liisa Ekman, Laura Fratiglioni, Caroline Graff, Wallis Jansson, Maria Eriksdotter, Miia Kivipelto, Petra Robinson, Lars Tjernberg, Lars-Olof Wahlund

ISBN: 9789185565436
Utgivningsdatum: maj 2011
Sidor: 112
Boken finns också som e-bok: ISBN 978-91-85565-54-2

MS
Innehållsgranskare:
2023-05-16