Biomedicum - Framtidens laboratorium

This page in English

I Biomedicum har en stor del av den experimentella forskningen på Karolinska Institutets campus Solna samlats under ett tak i en avancerad forskningsmiljö som främjar samverkan och forskning över vetenskapliga gränser.

Gränslös forskning

Den experimentella forskningen vid Karolinska Institutet växer och behovet av mer avancerade laboratorier och modernare lokaler på campus Solna är stort. Karolinska Institutet har därför uppfört Biomedicum för experimentell forskning över vetenskapliga gränser och för samverkan med klinisk forskning. Allt i syfte att underlätta för övergången mellan grundforskning och kliniska studier och därmed främja praktisk tillämpning.

Laboratorium i framkant

Biomedicum är utrustat med gemensam infrastruktur som innebär att exempelvis avancerade teknologiplattformar och dyrbar utrustning kan utnyttjas av fler och forskargrupper kan samverka för att nå nya resultat. Laboratoriet är ett av Euro­pas modernaste och  lockar medarbetare från hela världen.

Design för interaktion

C.F. Møller Architects har ritat byggnaden och designen ger förutsättningar för en arbetsmiljö med många naturliga mötesplatser och goda möjligheter till samarbeten, utbyte av idéer och erfarenheter. Laboratoriet är byggt mellan Aula Medica och Wider­strömska huset och har en direkt koppling till BioClinicum, den kliniska forskningsmiljön på Karolinska Universitetssjukhuset genom en fysisk förbindelsegång över Solnavägen.

Skiss interiör, Biomedicum. © C.F. Møller Architects

Korta fakta

• Byggstart: 2013

• Inflyttning: 2018

• Verksamhet: Experimentell forskning i avancerad laboratoriemiljö

• Institutioner i Biomedicum: Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa), institutionen för neurovetenskap (Neuro), institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB)

• Lokalyta: Cirka 65 000 kvadratmeter

• Antal platser: Cirka 1 600 platser för forskare och annan personal

• Arkitekt: C.F. Møller Architects

• Inredningsarkitekt: Nyréns Arkitektkontor

Krönika

Nya samarbetsmöjligheter främjar forskningen

Läs krönikan av Christer Höög, prefekt på institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) som har flyttat in i Biomedicum.

Biomedicumfilm

För dig som jobbar i Biomedicum

En stor del av KI:s experimentella forskning på campus Solna är samlat  i Biomedicum. Laboratoriet hysaer 1 600 medarbetare, de flesta forskare, under ett tak.

Biomedicum - information för medarbetare

Campus