Skip to main content

Anna-Stina Malmborg och Gunnar Höglund

Denna text publicerades 2009. Gunnar Höglund har den 3 oktober 2019 avlidit i en ålder av 88.

Missing ALT text.
Gunnar Höglund tillsammans med sin hustru, docent Anna-Stina Malmborg, år 2015. Gunnar Höglund avled den 3 oktober 2019. Foto: Gustav Mårtensson

“Det finns hur många behjärtansvärda medicinska ändamål som helst att skänka pengar till, men vi ville välja något som verkligen skulle göra lite skillnad. Genom att sätta ljuset på ett litet och ganska anonymt, men viktigt, område som forskning i medicinsk pedagogik hoppas vi kunna bidra till långsiktiga förbättringar i de medicinska utbildningarna.“ Det säger Gunnar Höglund och Anna-Stina Malmborg, alumnerna vars stiftelse finansierar KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik.

Medicinsk pedagogik ses ofta som ett udda ämne som bara berör lärare och studenter, men det är egentligen något som berör oss alla, menar de.
– God utbildning är basen för god vård, något vi alla vill ha förr eller senare. För att utbildningen ska ha god kvalitet bör den liksom all annan medicinsk verksamhet utvärderas och förbättras med hjälp av vetenskapliga metoder.
Läkarparet Gunnar Höglund och Anna-Stina Malmborg bildade 2001 en stiftelse för att uppmärksamma forskning i medicinsk pedagogik genom att ge ett pris till framstående forskare inom området. Det blev Karolinska Institutets Pris för forskning i medicinsk pedagogik, ett internationellt pris som hittills varit på 50 000 euro. Priset delades ut vid KI:s Installations- och prisceremoni vartannat år fram till år 2010, därefter vart tredje.

Medicinsk forskning livsviktig

– Vi har inga barn och ville att våra pengar skulle komma till vettig användning. Och medicinsk forskning är ju bokstavligen livsviktig, säger Gunnar Höglund.
Istället för att skänka pengar till cancerforskning eller något annat strikt medicinskt forskningsområde, valde de något helt annat.

– Vi har båda varit mycket intresserade av utbildning under hela yrkeslivet. Utbildning är ju basen för kompetensen hos alla yrkesgrupper inom vården. Men den forskning som granskar pedagogiken inom de medicinska utbildningarna är mycket blygsam i jämförelse med de oerhörda kostnader i pengar och arbetstid som världen över ägnas utbildningarna. Detta är anmärkningsvärt eftersom ingen skulle drömma om att utföra medicinska behandlingar som inte är vetenskapligt prövade. Så borde det förstås vara på utbildningsområdet också, tycker paret Höglund/Malmborg som båda har arbetat länge på Karolinska Institutet.

Uppdrag inom pedagogisk utveckling

Under cirka 30 år arbetade Gunnar på Institutionen för fysiologi och var under tio år professor på Arbetslivsinstitutet. Han har haft ett stort antal uppdrag inom pedagogisk utveckling vid KI och har fått Karolinska Institutets Läkarlinjenämnds pedagogiska pris (1990) samt Medicinska Föreningens Mäster (1971).
Anna-Stina Malmborg är docent i medicinsk mikrobiologi och var under 17 år klinikchef på Bakteriologiska laboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.
– Mitt intresse för undervisning var naturligt eftersom jag började som amanuens på Bakteriologiska Institutionen vid KI, och sedan i alla år fortsatte som lärare. Jag satte alltid en ära i göra min undervisning så engagerande som möjligt, säger hon.

Bådas intresse för pedagogik vaknade under det tidiga 1970-talet, en period när det mesta skulle omprövas och ifrågasättas. De läste båda pedagogik på Stockholms Universitet vid sidan av sina ordinarie arbeten och har sedan dess med stort intresse följt den internationella utvecklingen på utbildningsfronten.
– McMaster i Canada och Maastricht i Holland liksom några andra medicinska högskolor var föregångare, bland annat med problembaserat lärande, säger Gunnar Höglund och poängterar att förändringar i utbildningssammanhang sällan är snabba.
– Det sitter mycket tradition i väggarna på gamla lärosäten, där kliniskt arbete och/eller forskning naturligt nog oftast kommer i första hand. Det tar därför lång tid att göra djupgående förändringar inom pedagogiken och det sker inte med automatik.

Stark vilja att förbättra undervisningen

– KI har dock visat en stark vilja att förbättra undervisningen, tillägger han.
Utbildningsengagemanget och viljan att på något vis bidra till att stödja ett viktigt forskningsområde, utanför det mediala ljuset, var bakgrunden till att Gunnar Höglund i november år 2000 kontaktade dåvarande KI-rektorn Hans Wigzell för att få veta KI:s inställning till ett internationellt pris för personer som gjort stora insatser inom forskning i medicinsk pedagogik.
– Vårt förslag mottogs mycket positivt. KI accepterade priset och Utbildningsstyrelsen tillsatte en priskommitté.

– Den som vill donera pengar till forskning bör givetvis tänka igenom vilket område man vill stödja och på vilket sätt. Vi valde en stiftelse, men det finns förstås andra sätt. Ta kontakt med Karolinska Institutet (Development Office, KI:s anm.) för närmare diskussioner om ändamål och form för donationen, råder Gunnar Höglund.
– Vi hoppas att det här priset ska hjälpa till att öppna ögonen för att medicinsk pedagogik är ett eget forskningsområde och att det ska stimulera studenter till att börja forska i ämnet, tillägger Anna-Stina Malmborg.