Skip to main content

Alzheimer

Detta är en bok för alla som vill veta mer om Alzheimer, i synnerhet för de som vistas nära den sjuke, såsom vårdpersonal eller anhöriga.

Nästan varannan person i åldern 85 till 95 drabbas av den demenssjukdom som kallas Alzheimers sjukdom. Men den är ovanlig bland dem som är yngre än 65 år. I alla tider har människor i hög ålder blivit dementa, gradvis förlorat sina klara sinnen. I vår tid lever fler människor länge och fler drabbas därmed av dessa förändringar.

Den här bokens författare är forskare som ägnar sig åt att försöka förstå denna sjukdom – vad händer i hjärnan hos den som är sjuk, vilka riskfaktorer som leder till att Alzheimer bryter ut, vad som gör att vi ärver sjukdomen. Och är det möjligt att förebygga den?

Också forskningen kring hur vi bäst tar hand om dem som fått Alzheimer är viktig, den visar i hur hög grad detta är en sjukdom som även drabbar de anhöriga.

Denna bok är reviderad med de senaste forskningsrönen samt ett helt nytt kapitel om huruvida man kan förebygga Alzheimers.

Denna titel är en del av vår serie: Karolinska Institutets forskare skriver, som främst vänder sig till drabbade och deras anhöriga - men också till dem som är särskilt intresserade. Det finns böcker om: Alzheimer, Bröstcancer, Prostatacancer, Dyslexi, KOL, Multipel Skleros, Magen, Munnen, Melanom och Reumatism.

Författare

Sirkka-Liisa Ekman är professor i omvårdnad vid KI.

Laura Fratiglioni är professor vid Aging Research Center på KI.

Caroline Graff är professor i genetisk demensforskning, specialistläkare och docent vid KI-Alzheimercentrum på geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Wallis Jansson är pensionerad sjuksköterska och universitetslektor vid KI. Hon har disputerat på en avhandling om familjebaserad demensvård sedd ur makars och vuxna barns perspektiv.

Maria Eriksdotter är professor på KI samt överläkare på geriatriska kliniken på Karolinska Sjukhuset i Huddinge.

Miia Kivipelto är professor och geriatriker vid Aging Reserach Center på KI.

Petra Robinson är sjuksköterska på KI.

Lars Tjernberg är docent och forskare vid KASPAC på KI.

Lars-Olof Wahlund är professor i geriatrik vid KI.

Fakta om boken

Bokens titel: Alzheimer

Författare: Sirkka-Liisa Ekman, Laura Fratiglioni, Caroline Graff, Wallis Jansson, Maria Eriksdotter, Miia Kivipelto, Petra Robinson, Lars Tjernberg, Lars-Olof Wahlund

ISBN: 9789185565436
Utgivningsdatum: maj 2011
Sidor: 112
Boken finns också som e-bok: ISBN 978-91-85565-54-2

Dokument