Skip to main content

Alfa, Beta och Gamma

I de tre huskropparna Alfa, Beta och Gamma bedrivs verksamhet inom life science och fyra framstående högskolor möts i forskningssamarbetet Science for Life Laboratory (SciLifeLab).

Forskning möter näringsliv

Alfa, Beta och Gamma är utformade för att inrymma både högklassiga laboratorier och moderna kontors- och konferenslokaler. Flera verksamheter ska kunna arbeta på samma våningsplan, vilket ställer särskilda krav på funktionalitet, tillgänglighet och säkerhet. Flexibilitet är ett viktigt ledord. Lokalerna kan ändras efter önskemål från hyresgäster eller krav förknippade med viss forskning. Alla arbetsplatser har en gemensam entré via hus Delta som sammanbinder de tre husen i två plan vilket ger möjlighet till spontana möten. I byggnaden finns även en konferensanlägg­ning och en utställningsdel där innovationer kan presenteras.

Nationellt centrum för molekylära biovetenskaper

SciLifeLab. Foto: Ulf Sirborn

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet med uppgift att bistå svensk forskning med storskaliga molekylärbiologiska analyser och kompetens som inte finns på andra svenska lärosäten. I husen Alfa och Gamma arbetar forskarna bland annat med avancerad kartläggning av gener och proteiner som är relevanta för diagnostisering och behandling av våra stora folksjukdomar.

Korta fakta

• Inflyttning: Alfa och Beta 2010, Gamma 2013.

• Vi arbetar här: SciLifeLab (Alfa och Gamma), Swedish Orphan Biovitrum AB (Beta) med flera.

• Lokalyta: Cirka 30 000 kvadratmeter.

• Våningsplan: Alla husen har sju våningsplan, hus Delta länkar samman husen med serviceytor samt reception och restaurang.

• Antal platser: Cirka 800 arbetsplatser.

• Arkitekt: SWECO Architects.

Bilder

Bilder på Alfa, Beta och Gamma.