Skip to main content

Vi sprider vår kompetens

Medarbetare vid sektionen för fysioterapi anordnade symposium, workshop och utbildningsdag för att sprida evidensbaserade metoder på Fysioterapidagarna 2017. Förutom detta var det flera som deltog med postrar, muntliga presentationer och moderatorskap.

Symposium

1. Titel: En modell för interprofessionellt och patientinkluderande levnadsvanearbete inom reumatologi

Medverkande från sektionen/arrangörer: Nina Brodin och Emma Swärdh

Nina och Emma

Ett symposium som beskriver ett interprofessionellt arbete för att utforma en modell som kan underlätta och förbättra arbetet med levnadsvanor inom reumatologi, tydliggöra arbetsflödet, samt bidra till en mer nationellt jämlik vård kring ohälsosamma levnadsvanor genomförd av arbetsgruppen LiR (Levnadsvanearbete inom Reumatologi).

2. Titel: Balansträning vid Parkinsons sjukdom

Erika Franzen, Hanna Johansson, Breiffni Leavy

Breiffni

Syftet var att öka kunskapen om Parkinsons sjukdom samt att redogöra för vilken effekt träning som behandling har på kropp och hjärna.

3. Titel: Prehabilitering inför elektiv kirurgi

Medverkande från sektionen/arrangörer: Mari Lundberg, Elisabeth Rydwik, Emelie Karlsson, Hanna Lotzke

Seminariet belyste kunskapsläget för preoperativa interventioner (prehabilitering), vid olika typer av kirurgi, har betydelse för patientens möjlighet till återhämtning efter kirurgi samt att beskriva pågående nationella forskningsprojekt och utvecklingsprojekt.

Youtube video till symposiet

Workshops

Titel: Svenska riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom

Medverkande från sektionen/arrangörer: Erika Franzén och David Conradsson

I workshopen sammanfattades de svenska riktlinjerna och efterföljt av en diskussion hur man kan arbeta med dem i den kliniska vardagen.

Utbildningsdag

Medverkande från sektionen/arrangörer: Malin Nygren-Bonnier

Malin

Utbildningsdagen Fysioterapeutiska interventioner vid underventilering och sekretproblematik hos patienter med neurologisk sjukdom eller skada hade det övergripande målet att deltagarna skulle förstå vilka funktionsnedsättningar gällande andningsfunktionen patienter med NMD kan ha, samt hur man kan bedöma och behandla patienterna samt utvärdera behandlingen. Det var 49 personer som deltog från hela landet och de flesta arbetade inom akutsjukvård.

Medverkande var även Tiina Andersen specialistfysioterapeut och doktorand i Bergen och Jens Werner, Specialistsjukgymnast inom lungmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset