Välbesökt handledaråterträff den 24 augusti 2023 om TBL på Läkarprogrammet!

På förmiddagen hade vi en workshop i TBL (Team- based learning) kring klinisk färdighetsträning.
Mer information finns på KI webbsida https://medarbetare.ki.se/teambaserat-larande-tbl.

På eftermiddagen informerade Helena Salminen inför kommande termin , HT2023.
Därefter genomgång av innehållet för höstens handledning.
Handledarna delades in i olika rum beroende vilken termin vårdcentralerna tar emot studenter på VFU.

 

MB
Innehållsgranskare:
Marie Beckeman
2023-09-22