Skip to main content

Utlysningar Forskarskolan i vårdvetenskap

Forskarskolan i vårdvetenskap har genomfört utlysning av projektmedel och rekrytering av doktorander vartannat år sedan 2010. Sammanlagt delfinansieras upp till 15 doktorander i olika forskningsprojekt varje antagning. Då Forskarutbildningsstyrelsen (FUS) beslutat att lägga ned Forskarskolan i vårdvetenskap var utlysning och antagning inför hösten 2018 den sista omgången av forskarutbildningen. Alla antagna doktorander kommer att kunna slutföra sina studier.

Utlysning av projektmedel 2018

Följande huvudsökande och projekt erhöll finansiering i utlysningen inför 2018

 1. Lars E. Eriksson
 2. Torkel Falkenberg
 3. Ida Goliath
 4. Susanne Guidetti
 5. Maria Hagströmer
 6. Alexandra Halvarsson
 7. Sverker Johansson
 8. Wibke Jonas
 9. Staffan Josephsson
 10. Pernilla Lagergren
 11. Björn Nordlund
 12. Ann-Helen Patomella
 13. Pernilla Pergert
 14. Liselotte Schäfer Elinder
 15. Anna-Karin Welmer

Utlysning av projektmedel 2016

Nedanstående projekt erhöll finansiering i utlysningen 2016.

1. Sammanfattning projekt Eva Skillgate

2. Sammanfattning projekt Kristina Alexanderson

3. Sammanfattning projekt Olav Lindqvist

4. Sammanfattning projekt Charlotte Ytterberg

5. Sammanfattning projekt Ann Langius Eklöf

6. Sammanfattning projekt Mirjam Ekstedt

7. Sammanfattning projekt Lena Rosenberg

8. Sammanfattning projekt Inger Kull

9. Sammanfattning projekt Björn Nordlund

10. Sammanfattning projekt Erica Schytt

11. Sammanfattning projekt Erika Franzén

12. Sammanfattning projekt Richard Bränström

13. Sammanfattning projekt Daniel Berglind

14. Sammanfattning av projekt Malin Nygren Bonnier

15. Sammanfattning projekt Yvonne Wengström

Utlysning av projektmedel för 2014

BESLUT Projektmedel 2014

 1. Forskningsprojekt med huvudhandledare Sven Andreasson
 2. Forskningsprojekt med huvudhandledare Eric Asaba
 3. Forskningsprojekt med huvudhandledare Ida Carlander
 4. Forskningsprojekt med huvudhandledare Marie Elf
 5. Forskningsprojekt med huvudhandledare Gunilla Eriksson
 6. Forskningsprojekt med huvudhandledare Susanne Guidetti
 7. Forskningsprojekt med huvudhandledare Erik Hedman
 8. Forskningsprojekt med huvudhandledare Sverker Johansson
 9. Forskningsprojekt med huvudhandledare Marie Klingberg-Allvin
 10. Forskningsprojekt med huvudhandledare Anders Kottorp
 11. Forskningsprojekt med huvudhandledare Claudia Lampic
 12. Forskningsprojekt med huvudhandledare Helena Lindgren
 13. Forskningsprojekt med huvudhandledare Kay Sundberg
 14. Forskningsprojekt med huvudhandledare Elisabet Svenungsson
 15. Forskningsprojekt med huvudhandledare Björn Äng