Utlysningar Forskarskolan i vårdvetenskap

Utlysning för projektmedel och rekrytering av doktorander har genomförts vartannat år i Forskarskolan. Sammanlagt delfinansieras upp till 15 doktorander i olika forskningsprojekt. Då Forskarutbildningsstyrelsen (FUS) beslutat att lägga ned Forskarskolan i vårdvetenskap är den utlysning och antagning inför hösten 2018 som gjordes den sista omgången av forskarutbildningen. Alla antagna doktorander kommer att kunna slutföra sina studier. 

Aktuella utlysningar

Utlysning av projektmedel för finansiering av doktorand i forskningsprojekt för antagning till höstterminen 2018 är nu stängd. Beslut har fattats över vilka projekt som erhåller medel för antagning av doktorand till höstterminen 2018. Projekten kommer att presenteras mer utförligt här på hemsidan. 

Tidigare utlysningar

Utlysning av projektmedel 2016

Nedanstående projekt erhöll finansiering i utlysningen 2016. 

1. Sammanfattning projekt Eva Skillgate

2.  Sammanfattning projekt Kristina Alexanderson

3.  Sammanfattning projekt Olav Lindqvist

4.  Sammanfattning projekt Charlotte Ytterberg

5.  Sammanfattning projekt Ann Langius Eklöf

6.  Sammanfattning projekt Mirjam Ekstedt

7.  Sammanfattning projekt Lena Rosenberg

8.  Sammanfattning projekt Inger Kull

9.  Sammanfattning projekt Björn Nordlund

10.  Sammanfattning projekt Erica Schytt

11.  Sammanfattning projekt Erika Franzén

12.  Sammanfattning projekt Richard Bränström

13.  Sammanfattning projekt Daniel Berglind

14. Sammanfattning av projekt Malin Nygren Bonnier

15.  Sammanfattning projekt Yvonne Wengström

Utlysning av projektmedel för 2014

BESLUT Projektmedel 2014

Forskningsprojekt med huvudhandledare Sven Andreasson

Forskningsprojekt med huvudhandledare Eric Asaba
Forskningsprojekt med huvudhandledare Ida Carlander
Forskningsprojekt med huvudhandledare Marie Elf
Forskningsprojekt med huvudhandledare Gunilla Eriksson
Forskningsprojekt med huvudhandledare Susanne Guidetti
Forskningsprojekt med huvudhandledare Erik Hedman
Forskningsprojekt med huvudhandledare Sverker Johansson
Forskningsprojekt med huvudhandledare Marie Klingberg-Allvin
Forskningsprojekt med huvudhandledare Anders Kottorp
Forskningsprojekt med huvudhandledare Claudia Lampic
Forskningsprojekt med huvudhandledare Helena Lindgren
Forskningsprojekt med huvudhandledare Kay Sundberg
Forskningsprojekt med huvudhandledare Elisabet Svenungsson
Forskningsprojekt med huvudhandledare Björn Äng

ForskarskolaForskarutbildningUtlysningVårdvetenskap