Utbildning vid sektionen

Sedan 1994 har sektionen anordnat seminarie-serien "Seminars in Clinical Neuroscience", där ett stort antal personer har under åren inbjudits för att presentera och diskutera sin forskning.

Till kommande seminarier VT2015.

Övriga utbildningsaktiviteter vid sektionen omfattar att arrangera kurser innehållande molekylärbiologiska applikationer och molecular brain imaging metoder i neurodegenerativa sjukdomar, på forskarnivå och för läkarstudenter, samt avancerad utbildning på grund och avancerad (magister) nivå.