Skip to main content

Skadade nervceller

Ryggmärgsskador

Det går idag inte att "bota" ryggmärgsskador. Förutom viktiga medicinska problem som smärta, spasticitet, sexuell funktionsstörning, inkontinens och förslitningsproblem från rörelseapparaten, handlar det mycket om livskvaliteten, hälsan, välbefinnandet och integrationen i samhället, det kroniska funktionshindret till trots. Förr dog de flesta tidigt efter en ryggmärgsskada. Idag är överlevnaden lång och allt flera åldras med sin skada. På grund av en bestående sårbarhet drabbas många av komplikationer.

Rehab Stockholms hemsida

Att reparera nervvävnad

Nervsystemet och dess hundratals miljarder nervceller är extremt komplexa. De är beroende av kontakter genom ibland halvmeterlånga cellutskott och är känsliga för skador. Att få transplanterade stamceller att ersätta förlorade nervceller efter en skada är en förhoppning. Men kanske är det lika viktigt att ersätta andra celltyper. Frisättning av olika stimulerande ämnen kan antagligen hjälpa nervvävnaden att reparera sig själv. Forskningsfältet är relativt nytt och Karolinska Institutet ligger i frontlinjen inom området. Speciella problem kan uppstå om vi ska använda stamceller kliniskt. Vi försöker utveckla säkerhetssystem för att oskadliggöra transplanterade celler om något skulle gå fel. Vi vet också alltför lite om avstötning av transplanterade stamceller.

Stamcellstransplantation

Ett projekten handlar specifikt om möjligheten att transplantera stamceller vid ryggmärgsskador. Neurala stamceller är de mest omogna cellerna i nervsystemet och de kan i princip bli vilken cell i hjärnan eller ryggmärgen som helst. Ett problem för forskarna är hur transplanterade stamceller ska styras att bilda celler som kan ersätta döda eller skadade celler.

Inflammation i nervsystemet

Andra projekt på NVS rör forskning om inflammatoriska processer vid sjukdomar i det centrala nervsystemet. Inflammation kan medverka vid nervcellsdöd, men har även betydelse för läkning av nervskador