Samverkansgruppen vid NVS

This page in English

Samverkansgruppen vid NVS består av representanter för arbetsgivaren samt för arbetstagarorganisationer.

​Kommande sammanträdestider VT2018

  • 2018-01-31      NVS:s samverkansmöte                              09.00-10.30
  • 2018-03-22      NVS:s samverkansmöte                              14.30-16.00
  • 2018-05-28      NVS:s samverkansmöte                              10.30-12.00

Representanter för arbetsgivaren

Professor/överläkare

Maria Eriksdotter

Telefon: 08-524 864 79
Enhet: Eriksdotter
E-post: Maria.Eriksdotter@ki.se

Administrativ chef

Ulla Cronfalk-Hernlund

Telefon: 08-524 868 18
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Ulla.Cronfalk-Hernlund@ki.se

Representanter för arbetstagarorganisationerna

SACO

Lektor

Lena Wettergren

Telefon: 08-524 836 50
Enhet: Enheten för reproduktiv hälsa
E-post: Lena.Wettergren@ki.se

Adjunkt

Agneta Öhlén

Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1
E-post: Agneta.Ohlen@ki.se

SEKO

Biblioteksassistent

Henry Wölling

Telefon: 08-524 840 80
Enhet: Administration och Ledning
E-post: Henry.Wolling@ki.se

Intendent

Vivan Söderlund

Telefon: 08-524 839 96
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Vivan.Soderlund@ki.se

ST-OFR

Administratör

Carina Dahlin

Telefon: 08-524 836 92
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Carina.Dahlin@ki.se

Utbildningssamordnare

Linda Rydmell

Telefon: 08-524 839 78
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: linda.rydmell@ki.se

Övriga

Ombud för lika villkor

Forskare

Homira Behbahani

Telefon: 08-585 836 24
Enhet: Winblad
E-post: Homira.Behbahani@ki.se

Samordnare

Samordnare

Petra Helkala

Telefon: 08-524 868 19
Enhet: Administration
E-post: petra.helkala@ki.se

Lagen om medbestämmande i arbetslivet

I Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) finns de grundläggande reglerna om de fackliga organisationernas medbestämmanderätt på arbetsplatsen. MBL-förhandlingar kan exempelvis handla om verksamhetens planering och utveckling, anställningar, omorganisation, ekonomi och budget samt riktlinjer för personalpolitik.

På en del arbetsplatser har man ersatt MBL-förhandlingar med samverkansgrupper. Medbestämmande- eller samverkansförhandlingar innebär i princip att  arbetsgivaren ska ge de fackliga organisationerna tillfälle att diskutera  och yttra sig om arbetsgivarens förslag innan besluten fattas. 

Länkar

Organisation