Skip to main content

Samverkansgruppen vid NVS

Samverkansgruppen vid NVS består av representanter för arbetsgivaren samt för arbetstagarorganisationer.

​Kommande sammanträdestider VT2019

  • 2019-02-25 NVS:s samverkansmöte 10.00-11.30
  • 2019-03-21 NVS:s samverkansmöte 13.00-14.30
  • 2019-04-26 NVS:s samverkansmöte 13.00-14.30

Representanter för arbetsgivaren

Representanter för arbetstagarorganisationerna

SACO

SEKO

Henry Wölling

Biblioteksassistent

ST-OFR

Linda Rydmell

Utbildningssamordnare

Övriga

Ombud för lika villkor - fokus forskning

Ombud för lika villkor - fokus utbildning

Maria Wiklander

Lektor, biträdande

Samordnare VAKANT

Lagen om medbestämmande i arbetslivet

I Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) finns de grundläggande reglerna om de fackliga organisationernas medbestämmanderätt på arbetsplatsen. MBL-förhandlingar kan exempelvis handla om verksamhetens planering och utveckling, anställningar, omorganisation, ekonomi och budget samt riktlinjer för personalpolitik.

På en del arbetsplatser har man ersatt MBL-förhandlingar med samverkansgrupper. Medbestämmande- eller samverkansförhandlingar innebär i princip att arbetsgivaren ska ge de fackliga organisationerna tillfälle att diskutera och yttra sig om arbetsgivarens förslag innan besluten fattas.

 

Protokoll kan tillhandahållas från NVS registrator.