Skip to main content

Samverkansgruppen vid NVS

Samverkansgruppen vid NVS består av representanter för arbetsgivaren samt för arbetstagarorganisationer.

​Kommande sammanträdestider VT2019

  • 2019-02-25 NVS:s samverkansmöte 10.00-11.30
  • 2019-03-21 NVS:s samverkansmöte 13.00-14.30
  • 2019-04-26 NVS:s samverkansmöte 13.00-14.30

Representanter för arbetsgivaren

Lektor

Eric Westman

Telefon: 073-655 51 79
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Eric.Westman@ki.se

Administrativ chef

Ulla Cronfalk-Hernlund

Telefon: 08-524 868 18
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Ulla.Cronfalk-Hernlund@ki.se

Representanter för arbetstagarorganisationerna

SACO

Array

Lena Wettergren

Telefon: 08-524 836 50
Enhet: Avdelningen för reproduktiv hälsa
E-post: Lena.Wettergren@ki.se

SEKO

Biblioteksassistent

Henry Wölling

Telefon: 08-524 840 80
Enhet: Administration och Ledning
E-post: Henry.Wolling@ki.se

Intendent

Vivan Söderlund

Telefon: 08-524 839 96
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Vivan.Soderlund@ki.se

ST-OFR

Utbildningssamordnare

Linda Rydmell

Telefon: 08-524 839 78
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: linda.rydmell@ki.se

Övriga

Ombud för lika villkor - fokus forskning

Forskare

Taher Darreh-Shori

Telefon: 08-524 835 29
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Taher.Darreh-Shori@ki.se

Ombud för lika villkor - fokus utbildning

Lektor, biträdande

Maria Wiklander

Telefon: 08-524 839 01
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: Maria.Wiklander@ki.se

Samordnare VAKANT

Lagen om medbestämmande i arbetslivet

I Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) finns de grundläggande reglerna om de fackliga organisationernas medbestämmanderätt på arbetsplatsen. MBL-förhandlingar kan exempelvis handla om verksamhetens planering och utveckling, anställningar, omorganisation, ekonomi och budget samt riktlinjer för personalpolitik.

På en del arbetsplatser har man ersatt MBL-förhandlingar med samverkansgrupper. Medbestämmande- eller samverkansförhandlingar innebär i princip att arbetsgivaren ska ge de fackliga organisationerna tillfälle att diskutera och yttra sig om arbetsgivarens förslag innan besluten fattas.

Protokoll kan tillhandahållas från NVS registrator.