Porträtt av professor Johan Lökk

Johan Lökk är adjungerad professor i geriatrik vid Karolinska Institutet med placering vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Anknytningen omfattar 25 procent och bekostas av Karolinska universitetssjukhuset.

Johan Lökk, Adjungerad professor (Fler funktioner finns) Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS). Foto: Stefan Zimmerman.

Johan Lökks just nu främsta projekt handlar om Parkinsons sjukdom och gäller hur olika former av fysikalisk behandling inverkar på funktion och psykoendokrinologi. En fråga är om funktion och vissa hormoner förändras.

I en annan gren av forskningen är frågan om halten av B-vitaminer och sköldkörtelhormon har betydelse för risken att bli dement. De hittillsvarande resultaten visar att låga halter av vissa B-vitaminer liksom låg halt av sköldkörtelhormon (men inte så låg att det betyder sjukdom) medför ökad demensrisk.

Han studerar vidare om behandling av stroke med läkemedel i kombination med fysioterapi kan ge förbättrad funktion. Där jämförs strokepatienters funktion och aktivitet i det dagliga livet (ADL) med friska personer i en kontrollgrupp.

Ytterligare ett projekt handlar om psykoendokrinologiska stressmarkörer hos personer som deltar i ett förändringsarbete de inte själva valt att ingå i.

Mer information

Till sektionen för klinisk geriatrik

Johan Lökk

Anknuten till Undervisning/handledning
08-585 854 07