Om sektionen för Aging Research Center (ARC)

Sektionen för Aging Research Center är en del av den större centrumbildningen Aging Research Center (ARC), vilket är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms universitet.

Besök gärna ARC:s hemsida (endast på engelska) där du kan läsa mer om våra forskningsprojekt, forskare, samarbetspartners, longitudinella studier, publikationer och nyheter.

Sektionsledning

Sektionschef

Föreståndare och stf. sektionschef

Bitr. sektionschef

Administration

Cecilia Annerholm

Samordnare, Ekonomi

Ellinor Lind

Administratör, HR

Maria Yohuang

Administratör, Inköp och upphandling

Adresser

Postadress

ARC, Tomtebodavägen 18 A, 171 77 Stockholm

Besöksadress

Tomtebodavägen 18 A, Widerströmska Huset plan 9 och 10, Campus Solna

Kontakta oss

info-arc@nvs.ki.se