Ny utbildningsorganisation

Efter en hel del förarbete under hösten har det nu tagits ett prefektbeslut på att omorganisera utbildningsadministrationen vid NVS. Det är dock först nu under våren som det riktigt stora arbetet börjar.

En styrgrupp* har utsetts av prefekt och gruppen påbörjar nu sitt arbete. Styrgruppen kallar inom kort alla berörda till ett stormöte och kommer att ta hjälp av arbets- och referensgrupper. Projektledare är studievägledarna Annika Larsson och Päivi Vejby.

Man kommer att se över vilka funktioner som gynnas av att samorganiseras och i möjligaste mån samordna och samla denna kompetens rent organisatoriskt som en sektion. Mer information följer under våren.

*Ulla Cronfalk Hernlund (Carin Ullman från 1 feb) , Administrativ chef, ordförande
Karin Edman, Controller
Anna-Karin Wahlberg, GUA
Annika Larsson, studievägledare
Päivi Vejby, studievägledare
Maria Ankarcrona, prefekt (adjungerad)

Annika Clemes
2023-08-09