Moment "Åldrandet" - grundutbildning klinisk medicin

Moment åldrande

"Momentet Åldrande" består av en halv dags introduktion (halv dag Klinisk farmakologi), följt av en veckas klinisk undervisning (VFU) på en geriatrisk klinik och avslutas med en veckas föreläsningar och seminarier, delvis integrerat med Klinisk farmakologi i slutet av kursen. Momentet avslutas med delexamination (DX5) i Åldrandet och Klinisk farmakologi.

För att få godkänt i momentet Åldrande

För att få godkänt i momentet krävs godkänd VFU placering på en geriatrisk klinik, närvaro vid de obligatoriska seminarierna under teoriveckan samt godkänd delexamen. Studenter som vet med sig att de "missar" en del av detta, exempelvis på grund av utlandsstudier, skall ta kontakt med momentansvarig, Vesna Jelic, i god tid för att diskutera hur ni skall göra.

Kontaktlista till alla kliniker - VFU

Klinikplaceringen en vecka sker på olika sjukhus i Stockholmstrakten. Respektive kursadministratör har uppgifter om vilken vecka var och en är på geriatrisk klinik. Info under fliken VFU.

Kom i god tid

Kontrollera tiden när ni skall vara på respektive klinik - den varierar. Om ni blir försenade var snäll kontakta er lärare på respektive klinik i första hand, likaså om ni är sjuka eller frånvarande av något annat skäl.

VFU-placering T5-T6

Studenter på Karolinska Huddinge

Ni gör er VFU på Karolinska Huddinge och var och en får oftast vara enda student på "egen" avdelning med egen handledare. När det blir får ni veta av utbildningsadministratören på klinisk medicin då ni fått er gruppindelning.

Studenter på Karolinska Solna

Ni gör er VFU på antingen Sabbatsbergsgeriatriken; Brommageriatriken; Löwet Geriatrik, Upplands Väsby eller Jakobsbergsgeriatriken. Gruppindelningen får ni på klinisk medicin, er placering står också på rutschemat ni får där.

Studenter på Södersjukhuset

Ni gör er VFU i geriatrik på antingen Capio Geriatrik Dalens sjukhus, Sabbatsbergsgeriatriken, Handengeriatriken, Handens sjukhus eller Nackageriatriken på Nacka sjukhus. Gruppindelningen får ni på klinisk medicin.

Studenter på Danderyd

Ni går 4 studenter per vecka på Danderydgeriatriken enligt det VFU schema ni får av er kurssekreterare på Klinisk medicin. Är ni flera än 4 någon vecka får någon av er gå på en annan klinik.

I Canvas hittar du bland annat schema, föreläsningsbilder och gamla duggor

Klinisk medicin momentet Åldrande 

 

Klinisk farmakologi - Karolinska Huddinge och Södersjukhuset

Viktiga länkar

The Merck Manual of Geriatrics (bok på nätet)

Webbversionen av boken the Merck Manual of Geriatrics 2000 har i valda delar uppgraderats. Här finns innehållsförteckning och sökmöjligheter ur boken. Kanske kan du här hitta något du går och funderar på.

Janusinfo

Momentansvarig institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, NVS

Momentadministratör
Maria Klein.
08-585 854 65
Arbetstider: Måndag-Torsdag 8.00-13.00, Fredag (ledig)
maria.klein@ki.se

Momentansvarig
Vesna Jelic
073-068 84 36
vesna.jelic@ki.se
 

 

AE
Innehållsgranskare:
Anette Eidehall
2023-02-23