Studenters upplevelse och erfarenhet av deras lärmiljö och hälsorelaterad livskvalitet – en interprofessionell studie.

Fokus för detta projekt är att identifiera framgångsfaktorer för i den kliniska lärmiljön och kommer också visa hur studenter och handledare påverkas av lärmiljön.

Inom högre utbildning är det känt att lärmiljön påverkar studenternas utveckling, attityder och möjlighet att uppnå lärandemålen. Inom de professioner som arbetar inom vården finns olika kulturer, värderingar, attityder, vanor och beteenden. Den verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig del av studenternas utbildning. Studenterna får lära sig sitt eget yrke och den kultur som medföljer samt att arbeta med kollegor inom andra yrken med andra yrkeskulturer.

Inkluderade yrkesgrupper är sjukgymnaster/fysioterapeuter, läkare, logopeder och sjuksköterskor.

MN
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-12-28