OptUtb-projektet

Optimera utbildning och träning (OptUtb) är en metod för soldater och piloter i Försvarsmakten (FM) inom vilket både urvals- och uppföljningssystemen vidareutvecklas.

Hög fysisk exponering är vanligt förekommande inom olika arbetsområden i FM och uppföljningar visar att muskuloskeletala överbelastningsskador ökar bland personalen. Forskningen omfattar individer som har påbörjat den militära utbildningen, soldater som ska delta i internationell insats samt flygande personal. Syftet med forskningen är att utveckla och utvärdera screening- och testsystem som successivt implementeras för att optimera individens prestationsförmåga och minska risken för överbelastningsskador. En systematisk kartläggning av individens hälsa och aktuell kapacitetsnivå genomförs och bedöms i relation till förväntad fysisk exponering. Genom att regelbundet identifiera riskfaktorer för incidens av muskuloskeltala besvär och skador kan kliniska interventioner sättas in i tidigt skede som, beroende på det individuella behovet, omfattar promotion, prevention eller rehabilitering, ”The Ability Process”.

optutb

Urvalstesterna som ingår i studierna omfattar tester som avser mäta muskelkapacitet i relation till arbetskrav; ett isokinetiskt lyft-test Isokai och det s.k. Jägartestet som används av Rekryteringsmyndigheten vid antagningsprövning/mönstring. Dessutom har ett testbatteri utvecklats bestående av tester för att mäta olika arbetskapaciteter, vilket nu valideras.

I FM uppföljningssystem används ett Muskuloskeletalt Screening Protokoll (MSP). Det omfattar enkäter och olika fysiska tester; knäfunktionstest med smärtskattning, mätning av muskulär stramhet, mätning av rörelseomfång ROM, tester för motorisk kontroll samt tester för muskeluthållighet/ -styrka.

Projektet finansieras av Försvarsmaktens FoT (Forskning och teknikutveckling). Forskningsansvarig är Helena Larsson, och till projektet är Lisbet Broman, Matthias Tegern, Alexandra Halvarsson och Marie Kirkegaard knutna.

MN
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-12-28