Missing Link - Fas 2 workshops

Missing Link Fas 2 avslutning

Avslutning Fas 2

Projektet befinner sig för närvarande i slutskedet av Fas 2, co-design av en ny person-centrerad vårdövergång från strokeenhet till fortsatt rehabilitering i hemmet.

Den nya person-centrerade vårdövergången som utvecklats under fem workshops tillsammans med personer som har haft stroke, närstående och personal vidareutvecklas nu för att kunna införas i den kliniska verksamheten. Denna designprocess har genomförts i samarbete med OpenLab på KTH (case-beskrivning). Den nya vårdövergången består av ett flertal individanpassade lösningar för ökad trygghet i samband med hemgång och en tydligare länk mellan sjukhus och neuroteam i primärvården.  

(Maj, 2020)

Missing Link fas2 workshop

Start Fas 2

I Fas 2 genomförs co-design av en ny person-centrerad vårdövergång från strokeenhet till fortsatt rehabilitering i hemmet.

Här samarbetar personer som har haft stroke, närstående och personal i workshops för att utveckla de nya vårdövergångarna. Designprocessen genomförs i samarbete med OpenLab på KTH.

(Januari, 2020)

CY
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2024-05-16