Finansiärer - Missing Link

Familjen Kamprads Stiftelse

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas.

Forskarskolan i vårdvetenskap (FiV)

Forskarskolan i vårdvetenskap vid Karolinska Institutet erbjuder doktorander forskarutbildning under motsvarande fyra års heltidsstudier.

Forte

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Neuro

Neuro är en oberoende organisation specialiserad på neurologi som har som mål att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra.

Strokeförbundet

STROKE-Riksförbundet är en ideell intresseorganisation som arbetar för att sprida kunskap om stroke, dess riskfaktorer, symtom och konsekvenser.

CY
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-10-25