Evidensbaserad träning och fysisk aktivitet med ett e-hälsakoncept - en ny metod för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) att bli mer fysiskt aktiva

Målsättningen med detta projekt är att utveckla och utvärdera ett e-hälsokoncept med träningsmodul för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Det finns starka vetenskapliga bevis finns för att fysisk aktivitet och träning har positiva effekter på livskvalitet och hälsa hos personer med kronisk sjukdom eller funktionshinder, men alla nås inte av program anpassade för dessa personer. Att kunna erbjuda individanpassad vetenskapligt baserad träning med modern it-teknik (e-hälsa) är därför ett alternativ, som kan leda till att fler personer med kronisk sjukdom är regelbundet fysiskt aktiva.

Enligt Socialstyrelsens (SoS) riktlinjer är träning en viktig del i rehabiliteringen för personer med KOL och träningen bör ledas av en fysioterapeut. E-hälsoprogrammet följer vetenskapligt baserade riktlinjer från SoS och American College of Sport Medicine (ACSMS).

Det långsiktiga målet med projektet är att kunna erbjuda individanpassad evidensbaserad träning med modern teknik och bidra till förbättrad hälsa och minska antalet vårdkontakter hos personer med KOL genom användande av ny teknik och därmed öka följsamheten till fysisk träning.

MN
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-12-28