Ny avhandling om medicinsk kunskapsstöd för yngre läkare och allmänläkare.

Hallå där, Christian Gerdesköld Rappe, doktorand vid avdelningen för allmänmedicin och primärvård. Den 16 september försvarade du din avhandling ”Aspects of medical knowledge sources among junior doctors and general practitioners: needs, use, values and effects.”

Bild på Christian Gerdesköld Rappe
Christian Gerdesköld Rappe Foto: Kate Gabor

Vad handlar den om?

Den handlar om medicinska kunskapsstöd för yngre läkare (ffa AT-läkare) och allmänläkare. Avhandlingen fokuserar på fyra viktiga aspekter: ▪ Vilka behov har dessa läkare av kunskapsstöd?  ▪ Hur använder de kliniska kunskapsstöd i sin vardag? ▪ Vilka värden har ett medicinskt kunskapsstöd  ▪ Vad har det för effekt på läkarens beslut och kvaliteten på patientens vård?

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Vad gäller behov (needs) visar avhandlingen att tillgänglighet till kunskapsstöd i tid och rum är viktig och är anpassat till användaren. Gällande användning (use) visar resultaten att det finns olika behov av kunskapsstöd i olika situationer, både gällande plats som yrkesroll. Det finns också en brist på forskning kring hur användning av sökresultat. 

När det kommer till värden (values) visar avhandlingen att kunskapsstöd är viktiga för tryggheten och utvecklingen i läkarrollen, och det gäller inte minst de yngre läkarna. Ett intressant fynd är också att teknik inte ersätter den fysiska kontakten med andra läkare, och att detta fortsatt är en viktig kunskapskälla.

Slutligen, vad gäller effekterna (effects) av medicinska kunskapsstöd så ger resultaten i avhandlingen stöd för att kunskapskällor, speciellt digitala, kan ge ökad åtkomst till den senaste uppdaterade medicinska utvecklingen. Noterbart är att det finns en brist på objektiva studieresultat kring effekter av kunskapsstöd, och en klar majoritet av studierna lider av s.k. recall bias, dvs att användaren minns vissa delar i användninegn men glömmer bort andra viktiga delar.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

I en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård är det viktigt att ny kunskap snabbt börjar användas och att bästa tillgängliga kunskap används i varje patientmöte och för att systematiskt utveckla, dela och omsätta ny kunskap. Här kommer medicinska kunskapsstöd in som ett viktigt hjälpmedel. Medicinska kunskapsstöd ska göra det lättare för läkaren att göra rätt och svårare att göra fel.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Jag fortsätter i min ordinarie roll som medicinsk chef för Pfizers covidtablett och parallellt kommer jag att fortsätta forskning på deltid, bl.a. att publicera en systematisk översikt kring allmänläkares kunskapssökning.

 

Anna-Maria Loimi
2022-09-27