Skip to main content

Mini AT-forum på sektionen för arbetsterapi

Den 18 maj 2016 arrangerade doktoranderna på sektionen för arbetsterapi en eftermiddag med fokus på att förmedla en del av den forskning som bedrivs på sektionen. Inbjudna var kliniskt verksamma, studenter och andra intresserade. Syftet var att skapa dialog om aktuella ämnen som sammankopplar klinisk verksamhet med forskning.

Eftermiddagen inleddes med att sektionschef Eric Asaba och professor Louise Nygård hälsade välkomna. Därefter hölls följande presentationer av åtta av sektionens doktorander;

* Man ska leva livet!" Sköra äldres inflytande och makt i vardagen - Margarita Mondaca
* Vårdmiljöer för strokevård: den fysiska vårdmiljön och dess inverkan på vård och rehabilitering - Anna Anåker
* Att använda mobil och dator i strokerehabilitering- är det möjligt? - Martha Gustavsson
* Utmaningar med att återgå till arbete efter stroke" - Annika Öst Nilsson
* "eHälsa - är det för alla?" - Elin Pettersson
* "Det måste vara meningsfullt" erfarenheter av återgång till arbete efter ryggmärgsskada - Lisa Bergmark
* Tillgång till och användning av vardagsteknik bland äldre personer – en fråga om rättvisa? - Charlotta Ryd
* "Blivit mer klientcentrerad (vilket även jag trodde jag var innan….)” - Vad betyder det över tid att som arbetsterapeut delta i ett forskningsprojekt - Christina Eriksson

Mellan varje presentation gavs utrymme till diskussioner med givande reflektioner och under fikapausen fanns möjlighet att titta närmare på en posterutställning. Dagen avslutades med en gemensam diskussion där både dagens presentationer och framtida visioner och utmaningar diskuterades.

Det sammantagna intrycket av arrangemanget var att det var mycket uppskatta både av doktorander som presenterade och deltagare. Det fanns också en enighet om att det finns ett behov av denna typ av forum och att det bör vara återkommande.

Några av kommentarer från deltagarnas utvärdering:

"Får oss att fundera på hur vi kan tänka och implementera den forskning som finns eller görs just nu"

"Positiv att KI presenterar och motiverar till att engagera till mer forskning"

"Det hade varit intressant med en djupare diskussion om den forskning som berör demens som jag jobbar med. Samtidigt kul att få en allmän överblick. Tack!"