Skip to main content

Laboratoriebaserad rörelseanalys

Vi erbjuder tredimensionell rörelseanalys av rörelsemönster, krafter och muskelaktivitet på Motoriklaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Den laboratoriebaserade rörelseanalysen ger en detaljrik bild av människans rörelsemönster. Den vanligaste använda setupen i labbet fokuserar på gång- och förflyttningsförmåga men vi erbjuder även konsultationer kring hur mätningen kan anpassas för att bäst besvara ert projekts specifika frågeställningar. Läs mer om motoriklaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset.

I labbet finns följande utrustning:

Vicon rörelsekameror för 3-dimensionell rörelseanalys med synkroniserade videokameror vilket möjliggör att kvantitativ och kvalitativ rörelseanalys integreras.

Rörelseanalys

Kistler kraftplattor för registrering av krafter och vridmoment som påverkar våra leder, samt posturalt svaj.

Kraftplatta

EMED pedobarografi för mätning av fotens kraft/tryckfördelning.

Pedobarografi

Noraxon elektromyografi för registrering av muskelaktivitet.

Elektromyografi